CZ EN Translate
Menu

Záložní informační centrum GŘC – Výzva č. 17 IOPZÁLOŽNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM GŘC
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z IOP
REG. Č. PROJEKTU CZ.1.06/1.1.00/17.09406

Celní správa ČR zahájila v listopadu 2014 realizaci projektu podpořeného z operačního programu Integrovaný operační program (dále jen „IOP“) www.strukturalni-fondy.cz/iop, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, výzva č. 17. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Projekt byl řádně ukončený k 30. 11. 2015 .

• Popis projektu
• Klíčové aktivity
• Identifikace žadatele
• Realizační tým
• Publicita
• Horizontální témata
• Odkazy

Stránka byla publikována dne: 17.03.2017 7:43
Skočit na začátek stránky