Příslušníci Celní správy České republiky se řídí Etickým kodexem celníka a občanští zaměstnanci Celní správy ČR se řídí Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Oba dokumenty jsou závaznými vnitřními akty řízení Celní správy ČR.

Etický kodex celníka.pdf (198 kB) Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy.pdf (245 kB)

Stránka byla publikována dne: 23. 4. 2018 7:02