CZ EN Translate
Menu

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky pro celní správu zadává a zveřejňuje Generální ředitelství cel.

Legislativní základ

Generální ředitelství cel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").


Vypsané a zveřejněné zakázky

Generální ředitelství cel uveřejňuje informace a dokumenty k vypisovaným nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám v zákonem požadovaném rozsahu ve Věstníku veřejných zakázek a na svém profilu zadavatele .Skočit na začátek stránky