Přihlásit

Veřejné zakázky

Generální ředitelství cel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

 

Generální ředitelství cel uveřejňuje informace a dokumenty k vypisovaným nadlimitním a podlimitním veřejným zakázkám v zákonem požadovaném rozsahu ve Věstníku veřejných zakázek (zde: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs) a na svém profilu zadavatele (zde: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html).

 

Vybrané komodity dle usnesení vlády České republiky č. 451 ze dne 15. 6. 2011 pořizuje Generální ředitelství cel prostřednictvím elektronického tržiště Gemin (zde: https://www.gemin.cz/profil/generalni-reditelstvi-cel).