Přihlásit
  • Česky
    • Statistiky
      • Informace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zveřejnění informací o kontrolách dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedené kontrolním orgánem Generální ředitelství cel
Kontrolní činnost podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolní činnost podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolní činnost podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů