CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Statistiky
      • Informace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Kontrolní činnost podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolní činnost podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolní činnost podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Kontrolní činnost podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Kontroly přepravy odpadů v rámci sliničních kontrol
Skočit na začátek stránky