CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Tiskové zprávy
      • 2009
        • Informace ze společné tiskové konference Celní správy ČR a České inspekce životního prostředí k rozkrytí mezinárodní sítě pašeráků ohrožených ptáků
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 06.04.2009


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Informace ze společné tiskové konference Celní správy ČR a České inspekce životního prostředí k rozkrytí mezinárodní sítě pašeráků ohrožených ptáků

V rámci mezinárodní spolupráce s Federal Police Department, Head of enviromental Crimes Division, Brasilia, stát Brazílie, Celní správy České republiky a České inspekce životního prostředí začal v druhé polovině března 2009 zásah proti  pašeráckému gangu, který se zabýval nelegálním dovozem ohrožených druhů živočichů uvedených v Úmluvě o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (úmluva CITES).

Hlavní organizátor pašování zvířat (Tomáš Novotný) byl zatčen v Brazílii. V Indonésii byl zadržen další z členů skupiny (Luděk Hovorka).

Záběry z Brazílie lze získat na:
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1038233-5606,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1038233-5606,00.html


Orgány CS ČR a ČIŽP na základě vlastních či získaných informací vytipovaly místa v ČR, kde by se mohly nelegálně dovezené exempláře vzácných ptáků nacházet.

V rámci dosavadního šetření případu vedeného pod názvem „LINIE“ bylo při domovních   prohlídkách  a  prohlídkách jiných prostor  zajištěno  celkem 9 exemplářů ptáků ohrožených druhů:

1. Amazoňan kubánský, CITES I/A
2. Amazoňan jamajský, CITES II/B
3. Amazoňan kubánský, CITES I/ A
4. Amazoňan žlutolící, CITES II/B
5. Amazoňan žlutolící, CITES II/B
6. Amazoňan pomoučený, CITES II/B
7. Amazoňan haitský, CITES II/B
8. Amazoňan haitský, CITES II/B
9. Amazoňan kubánský, CITES I/A

Tito ptáci byli zajištěni a převezeni do záchranných center.

Celková hodnota zajištěných exemplářů je nejméně 550.000,-Kč.

Výše uvedeným jednáním byla naplněna skutková podstata trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 181f odst.2, 4 písm.a) b)  trestního zákona č.140/1961Sb. (trestní sazba dva až osm let). V současné době je případ v rámci trestního prověřování šetřen Celním ředitelstvím Brno.

 V návaznosti na informace od brazilských kolegů a podnět  od České inspekce životního prostředí (internetová nabídka nejpřísněji chráněných druhů exotického ptactva (Propyrrhura maracana, Ara macao, Amazona viridigenalis, Amazona pretrei, Amazina ochrocepphala oratrix a Pionopsitta pileata) byl v roce 2008 realizován Celním ředitelstvím Olomouc případ vedený pod krycím názvem „LORA“. Podle dosavadních informací i zde pachatelé svým jednáním způsobili škodu velkého rozsahu, nejvíce však byla postižena příroda, neboť předmětem jejich nelegálních dovozů byly nejvíce ohrožené druhy papoušků pocházející z Jižní Ameriky a Austrálie, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením a jsou uvedeny v příloze CITES I/A. Ceny těchto papoušků nelze přesně určit, neboť od roku 2005 platí zákaz dovozu ptáků ze třetích zemí, řádově se však cena jednoho papouška pohybuje ve  stovkách tisíc korun, cena některých druhů přesahuje 1.000.000,-Kč.
 
V rámci případu „LORA“ bylo při domovních prohlídkách u dvou českých státních příslušníků zajištěno celkem 17 ks exemplářů podléhajících mezinárodní úmluvě CITES (Kakadu Palmový, Amazoňan Kubánský, Kakadu Molucký, Ara Zelenokřídlý, Amazoňan Modrobradý a Žako Šedý), jejichž celková hodnota je odhadována na 3,5 milionů korun.
 

 


mjr. Bc. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti
a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel. +420261331921
mobil +420602332791
e-mail informace@cs.mfcr.cz
fax 261332010
Skočit na začátek stránky