CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 23.01.2012


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Při akci „HRABAL“ bylo zabaveno přes milion litrů pohonných hmot

 

SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA DAŇOVÉ A CELNÍ SPRÁVY

Při akci „HRABAL“ bylo zabaveno přes milion litrů pohonných hmot

Ve dnech 18. a 19. ledna 2012 vyvrcholila pod kódovým označením "HRABAL" společná akce daňové a celní správy. Výsledkem bylo zabavení cca 1,4 milionu litrů motorové nafty, která byla na území České republiky dopravena vlakem z Běloruska. Jednalo se o další ze série akcí, zaměřených na odhalování a potírání úniků na DPH, k nimž při obchodování s pohonnými látkami dochází.

Pohonné látky byly exekuovány na základě vydaného zajišťovacího příkazu, na nějž daňový subjekt nijak nereagoval. Vydání zajišťovacího příkazu bylo důsledkem odůvodněné obavy finančního úřadu, že daňový subjekt (právnická osoba se sídlem v Praze), jehož jménem byly pohonné hmoty do ČR dovezeny, nebude plnit svou daňovou povinnost. Obavy daňové správy pramenily mimo jiné i ze skutečnosti, že daňový subjekt i přes svou krátkou historii několikrát účelově změnil své sídlo a statutární orgány. Poté, co byl daňový subjekt identifikován jako vysoce rizikový, se pracovníci daňové a celní správy zaměřili na monitoring jeho obchodních aktivit.

Vlak s pohonnými hmotami, který vážil 2 600 tun a měřil 550 metrů, byl pod podrobným dohledem celní správy od okamžiku jeho vypravení z Běloruska. V okamžiku, kdy vlak dorazil do cílové stanice, zapojila se do dohledových činností i daňová správa. Pracovníci celní a daňové správy sledovali rizikový vlak na nádraží v Pardubicích celých osm dní, než došlo k dokončení celních formalit.  Podařilo se zjistit, že v průběhu přepravy účastníci transakce změnili dovozní doklady za účelem ztížení daňového řízení. Ve chvíli, kdy byl náklad propuštěn na daňové území České republiky, finanční úřad oznámil daňovému subjektu, že dovezené pohonné hmoty budou exekučně zabaveny.

V průběhu vlastní exekuce bylo zjištěno, že dva z celkových 24 vagonů jsou nepojízdné. Z tohoto důvodu bylo za asistence odborné firmy provedeno přečerpání pohonných hmot do autocisteren. S ohledem na bezpečnost se této činnosti, která probíhala v brzkých ranních hodinách, účastnili i pracovníci Hasičského záchranného sboru.

Po přečerpání pohonné látky z poškozených vagónů byl zbytek nákladu přepraven externím železničním dopravcem do smluvního skladu Generálního finančního ředitelství. Pokud daňový subjekt ani dodatečně nesplní platební povinnost, která mu byla zajišťovací příkazem uložena, budou pohonné hmoty prodány ve veřejné dražbě a její výnos bude použit na úhradu nedoplatku daňového subjektu. Odhadovaná vyvolávací cena draženého zboží bude určena na základě znaleckého posudku a bude činit s největší pravděpodobností cca 17 milionů korun.

Daňový subjekt tímto způsobem do České republiky dopravil již minimálně dva vlaky plné motorové nafty. Je předpokladem, že částka utržená z prodeje zadržených pohonných hmot zajistí úhradu daňových povinností i za tyto předchozí vlaky.

JUDr. Jaroslava Musilová
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

mjr. Mgr. Jiří Barták
tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel 


mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky