CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Tiskové zprávy
      • 2011
        • Upozornění pro veřejnost – potvrzení o bezdlužnosti jako přílohy k žádosti o poskytnutí příspěvku od úřadu práce na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením není od ledna 2012 zpoplatněno.
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 25.06.2012


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Upozornění pro veřejnost – potvrzení o bezdlužnosti jako přílohy k žádosti o poskytnutí příspěvku od úřadu práce na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením není od ledna 2012 zpoplatněno.

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a další související zákony. V článku VII části čtvrté zmíněné novely je změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Od ledna 2012 jsou tedy úkony související s prováděním zákona o zaměstnanosti (například vydání potvrzení o bezdlužnosti jako přílohy k žádosti o poskytnutí příspěvku od úřadu práce na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na vytvoření chráněného pracovního místa, na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, a podobně) osvobozeny od správního poplatku.

Mnohé daňové subjekty, žádající vydání takového potvrzení, přesto dobrovolně správní poplatek ve výši 100,- Kč i v současnosti hradí.


mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky