CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 03.10.2012


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celní správa se důrazně ohrazuje proti hrubým dezinformacím k výběru mýta

Celní správa ČR se důrazně ohrazuje proti hrubým dezinformacím, které dnes uveřejnil server Novinky.cz v článku Celníci odmítají vybírat nezaplacené mýtné, ŘSD to vadí. Jedná se o informace, jejichž zdrojem je dle serveru Novinky.cz Ředitelství silnic a dálnic.

Celní správa ČR nemá žádné oprávnění vybírat či vymáhat mýtné. Příslušníci celní správy vykonávají dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), kontrolní činnost v systému elektronického mýtného. Celníci  mají oprávnění zastavit vozidlo  jedoucí v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a provozovatele vozidla (není-li řidič současně provozovatelem), zkontrolovat, zda je vozidlo vybaveno funkčním elektronickým zařízením, zda je evidováno v systému elektronického mýtného a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje umožňující správné stanovení mýtného. Dále mají oprávnění kontrolovat úhradu mýtného, včetně kontroly dokladů (§ 40 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích) – nikoliv vybírat mýtné či jeho nedoplatky.

Dle ustanovení § 22a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích zajišťuje provoz systému elektronického mýtného a výběr mýtného Ministerstvo dopravy ČR. Ministerstvo dopravy ČR může na základě souhlasu vlády podle tohoto ustanovení výběrem mýtného pověřit organizaci zřízenou Ministerstvem dopravy ČR. Celní správa spadá do gesce Ministerstva financí ČR, je tedy naprosto zřejmé, že dle platné legislativní úpravy nemůže vybírat mýtné. Navíc je nutné zdůraznit, že současný systém, umístěný v kontrolních vozidlech (tato vozidla jsou v majetku ŘSD) neumožňuje na místě při kontrole zjistit výši dlužného mýtného na registrovanou značku vozidla. Platební terminály ve vozidlech slouží výhradně k výběru uložených blokových pokut.


mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky