Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 21. 12. 2012

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celníci zajistili desetitisíce kusů padělaného spotřebního zboží

V Praze v kontejneru z Číny a skladech oficiálního výrobce (legálně vyrábí jiné značky) na Liberecku celníci zajistili desetitisíce kusů již vyrobených padělků spotřebního zboží, papírových kartonů a obalů, statisíce plastových nádob připravených k naplnění a dalších komponentů pro výrobu padělků. Zásah celníků zabránil distribuci padělků ke spotřebitelům. Šetření jednotlivých případů, na kterém úzce spolupracují i výrobci postižených značek, nadále pokračuje, proto nelze poskytnout bližší údaje ani informace o konkrétních výrobcích.

Dosavadní práci celní správy oceňuje České sdružení pro značkové výrobky. „Padělky jsou závažným problémem v řadě odvětví. Mají dopad nejen na obchodní činnost našich členů a obchodní organizace, ale i na místní ekonomiku. Je to jeden z klíčových faktorů, které přispívají k rozvoji šedé zóny a černého trhu. Akce celní správy podporujeme, protože každá z nich prospívá zdravé ekonomice a růstu. Ceníme si odhodlání týmu celní správy, který zabraňuje tomu, aby se padělané zboží dostalo na trh, a chrání tak spotřebitele před jeho použitím,“ řekl JUDr. Jan Levora, výkonný ředitel Českého sdružení pro značkové výrobky.

A. Kontejner

Celkem 56 400 kusů padělků šesti druhů šamponů porušujících práva duševního vlastnictví zabavili celníci Celního úřadu Praha 2 v kontejneru z Číny. Z každého druhu byly následně odebrány vzorky za účelem rozboru, zda předmětné výrobky splňují stanovené evropské a národní právní normy na obecnou bezpečnost výrobků. Státní zdravotní ústav dospěl k závěru, že kosmetické prostředky v 5 případech ze 6 neodpovídají hygienickým požadavkům na kosmetické prostředky a nelze je označit jako bezpečné.

B. Výrobny a sklady

Při kontrole výrobních a skladových prostor na několika místech na Liberecku objevili celníci padělky zboží porušující práva značek několika světových firem. Mimo 10 679 kusů již vyrobených padělků nalezli celníci 27 663 označených papírových kartonů a 1 370 papírových obalů určených pro distribuci padělků, 236 408 různě velkých plastových nádob (mnohé z nich již byly neoprávněně označeny názvy výrobků), 224 816 k nim určených plastových uzávěrů a 257 samolepek s názvy různých výrobků, určených k označení plastových obalů.


 
mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: