Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 30. 3. 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Společná TZ FS a CS k akci Market II

Během včerejší kontrolně vyhledávací akce „MARKET II“ zkontrolovali pracovníci finanční a celní správy na příhraničních tržnicích desítky stánkových prodejců. Ve 35 případech nebyli prodejci schopni předložit povinné evidence nebo doklady, další řádově desítka prodejců prodávala padělky, nezdaněný alkohol a cigarety.

Včera proběhla na tržnicích v pohraničí (na Moldavě, v Aši a v Domažlicích) společná kontrolně vyhledávací akce finanční a celní správy primárně zaměřená na vedení povinných evidencí a  vykazování skutečné výše tržeb. Nedostatky v povinných evidencích obdobně jako jejich úplné zanedbání vede k neoprávněnému krácení daní – daňovým únikům.  Akce přinesla cenné důkazní prostředky pro  další daňová  řízení.  

Finanční správa  při akci  monitorovala zejména sortiment  prodávaného zboží a jeho hodnotu, vyžadovala po prodejcích nabývací doklady ke zboží, doložení způsobu vedení evidence zboží a doložení přepravy zboží na místo prodeje. Finanční správa u všech prodejců zjišťovala také vedení evidence tržeb. Na místě samém pracovníci finančních úřadů sepisovali s prodejci  protokoly o místním šetření. Ve 35 případech nebyly povinné evidence a doklady kontrolorům přeloženy a pracovníci finančních úřadů uložili  prodejcům, aby je předložili v náhradním termínu.  

Vykazování krácených  tržeb vede  k  neoprávněnému snížení   daně z příjmů. Následkem krácení  tržeb  však   je také nižší vykazovaný obrat prodejce. Přitom právě výše obratu za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je zásadním parametrem pro povinnou  registraci plátce daně z přidané hodnoty. Snížením výše obratu pod hranici povinné registrace proto dochází také k daňovým únikům na dani z přidané hodnoty.

Celní správa mimo asistenční činnosti pro finanční správu kontrolovala oblast práv duševního vlastnictví a spotřebních daní. Celníci zabavili pět litrů lihovin bez kontrolních pásek a dokladů o zdanění (únik na daních cca 570,- Kč), dále 1800 kusů cigaret bez českých tabákových nálepek a dokladů o zdanění (únik na daních cca 5 240,- Kč) a 2915 kusů padělků textilu, hodinek, CD a DVD (hodnota originálů by přesahovala 4 miliony korun).

Společná kontrolní akce měla  také  preventivní a výchovný cíl - prodejci byli v jejím průběhu upozorněni na nedostatky ve své činnosti.

Ing. Petra Homolová

ředitelka samostatného odboru komunikace a mezinárodních vztahů, tisková mluvčí

Generální finanční ředitelství

GSM: 603 458 224

mjr. Mgr. Jiří Barták

vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti

Generální ředitelství cel

GSM: 602 332 791


 
mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: