Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 6. 11. 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celníci opět varují veřejnost před podvody při nakupování zboží v zahraničí

Před rokem informovalo Generální ředitelství cel o zneužití jména celní správy a podvodech souvisejících s fingovanými zásilkami. V těchto dnech se obdobný podvod znova objevil v souvislosti s koupí a dovozem vozidla z Maďarska. Podvodníci opět použili pro komunikaci se zákazníkem e-maily, tentokrát nikoli v anglickém, ale českém jazyce.

Na počátku letošního listopadu byl zákazníkovi zaslán e-mail, který obsahoval fakturu a údajný společný dopis finančního úřadu a Generálního ředitelství cel. Dopis je naprostý padělek ať již z hlediska formy a obsahu informací, tak použitými podpisy, razítky i logem celní správy). Účelem tohoto falešného dopisu bylo bezpochyby přimět zákazníka k zaplacení pochybné faktury. Příjemce naštěstí požádal celní správu ještě před platbou o konzultaci a bylo mu doporučeno, aby v žádném případě fakturu nehradil.

Lze předpokládat, že obdobné pokusy o podvod se budou opakovat. Apelujeme na občany i firmy, aby byli obezřetní a nenechali se zmanipulovat různými „výhodnými“ nabídkami ke koupi zboží v zahraničí. V případech, kdy se občané s obdobnými podezřelými výzvami setkají, doporučujeme jim před platbou kontaktovat celní úřady nebo Generální ředitelství cel.

Pokud orgány celní správy či finanční správy k jakýmkoliv platbám vyzývají, je korespondence vedena v písemné podobě na doručenku, případně elektronicky cestou datové schránky.


Seznam obrázků


 
mjr. Mgr. Jiří Barták
vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti a tiskový mluvčí Generálního ředitelství cel
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 725 370 040
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: