CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Tiskové zprávy
      • 2016
        • Společná tisková zpráva Celní správy ČR a České inspekce životního prostředí. Při operacích KOSTKA, TYGŘÍ OKO a EBUR celníci a inspektoři odhalili obchodníky se slonovinou a produkty z tygrů.
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 30.05.2016


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Společná tisková zpráva Celní správy ČR a České inspekce životního prostředí. Při operacích KOSTKA, TYGŘÍ OKO a EBUR celníci a inspektoři odhalili obchodníky se slonovinou a produkty z tygrů.

Zcela mimořádného úspěchu na poli odhalování enviromentální kriminality docílila Celní správa ČR spolu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP).

Více jak dva roky celníci při rozpracování operace KOSTKA shromažďovali důkazní materiál proti skupině Asiatů, organizující nelegální obchod s tygřími kostmi a dalšími produkty z chráněných živočichů podléhajících mezinárodní úmluvě na ochranu volně žijících živočichů a rostlin CITES. Tyto osoby, žijící v České republice, nakupovaly tygry, které následně zpracovávaly na produkty tradiční  asijské medicíny. Kurýři nebo jejich rodinní příslušníci pak tyto produkty vyváželi přes ruzyňské letiště do Vietnamu. Při závěrečné realizaci tohoto případu na konci měsíce března letošního roku celníci zajistili množství drápů, zubů, kostí, rozsekaných částí těl zvířat a dalších živočišných produktů. Část těchto produktů a také zubů a drápů pocházela z tygrů a lvů. Kromě toho byly zajištěny i produkty tradiční asijské medicíny. Zadrženy byly dvě osoby.

                V návaznosti na operaci Kostka probíhala cíleně od poloviny ledna do března tohoto roku na ruzyňském letišti součinnostní akce celníků a inspektorů ČIŽP s názvem TYGŘÍ OKO. Záměrem bylo provádění komplexních kontrol pasažérů na linkách Praha – Vietnam – Praha. Kontroloři se zaměřili na pašování slonoviny, nosorožčích rohů a tygřích kostí. Pomocí rentgenu bylo zkontrolováno téměř 7400 zavazadel, z nichž u 2300 byla provedena fyzická kontrola obsahu. Ve 44 případech došlo k zadržení exemplářů CITES nebo předmětů s podezřením na obsah výtažků z ohrožených druhů zvířat a rostlin. „Jednalo se například o výluh z tygra, masti s medvědí žlučí, preparáty z rohů antilopy sajgy a z pižma jelínka kabara. Zadržen byl i přívěsek ze špičáku velmi vzácného levharta mandžuského," uvedla Pavla Říhová, vedoucí oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES (ČIŽP). S obchodováním, transportem a následným záchytem takových komodit se celníci setkali na letišti Václava Havla již v minulosti, kdy byly odhaleny pokusy o vývoz tygřích koster ukrytých v reprobednách, nosorožčích rohů v cívkách drátů, atd.

Na základě šetření referátu internetové kriminality celní správy, zahájil policejní orgán jihočeských celníků v dubnu loňského roku akci pod krycím názvem EBUR.  Prověřováním skupiny osob zabývajících se tímto obchodem celníci zjistili, že nabízená slonovina byla získána nelegálně a v rozporu s úmluvou CITES. Při závěrečné realizaci dne 21. 4. 2016 provedli celníci za odborné asistence inspektorů ČIŽP dvanáct domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, v rámci kterých bylo zadrženo pět osob české národnosti. Při akci bylo zajištěno celkem 126 kilogramů surové slonoviny a výrobků ze slonoviny v hodnotě šesti milionů korun. Dále byla zajištěna hotovost bezmála jeden milion korun a tří tisíce amerických dolarů a rovněž i vozidla sloužící k převozu slonoviny. Jedná se o rekordní jednorázový záchyt slonoviny na území ČR.

Nelegální obchod s vysoce ceněnými komoditami typu slonovina či tygří kosti je v ČR vysoce rozvinutý a organizovaný. Cílovou destinací pro toto zboží je především Vietnam a další asijské státy, kde jsou tyto komodity ceněny daleko více než v Evropě. „Právě například kvůli dosud existujícímu nelegálnímu trhu s tygřími produkty se neustále zvyšuje úroveň pytlačení a tygři vymírají. Počet jedinců ve volné přírodě čítá v současné době asi pouze tři tisíce kusů. Proto je každá nelegální transakce či nakládání s částmi těl tygrů porušující stanovená pravidla vysoce rizikovou činností vyžadující mimořádnou pozornost a spolupráci všech institucí, které proti této kriminalitě bojují," uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.


mjr. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky