CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 07.03.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celostátní kontrola hazardu odhalila i nelegální herny

Příslušníci Celní správy České republiky uskutečnili v období od 1. února do 4. března celorepublikovou kontrolní akci zaměřenou na kontrolu subjektů provozujících technické hry, kterým k 31. 12. 2017 skončila platnost povolení výherních hracích přístrojů v rámci zvláštního provozního režimu (bary, restaurace, pivnice).

Celníci v uvedeném období zkontrolovali 239 subjektů provozujících hazardní hry, přičemž ve 48 případech zjistili porušení zákona o hazardních hrách. K nejčastějším patřilo v 18 případech provozování hry v rozporu s povolením, v 11 případech provozování hazardní hry bez platného povolení a v sedmi případech nevyvěšení herního plánu.

Při akci celníci navíc odhalili 10 nelegálních heren, které se nacházely v Praze, Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském kraji a v Kraji Vysočina. Bylo v nich zajištěno 62 technických zařízení (výherní hrací přístroje a interaktivní video-loterijní terminály) a 73 244 korun v hotovosti.


mjr. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz