Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 23. 7. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Při operaci TROFI odhalili celníci a inspektoři nelegální obchod s tygry.

English version

Zcela mimořádného úspěchu na poli potírání environmentální kriminality docílila Celní správa ČR spolu s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu záchytů exemplářů CITES totiž zaměřila celní správa pozornost i na tento druh trestné činnosti.

Více než rok celníci shromažďovali důkazní materiál proti skupině osob české a vietnamské národnosti organizující nelegální obchod s produkty z chráněných živočichů podléhajících mezinárodní úmluvě na ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, konkrétně s ohroženým  druhem - PANTHERA TIGRIS (tygr).  Tyto osoby, žijící v České republice, obchodovaly s mrtvými nebo živými tygry, které následně usmrcovaly a zpracovávaly na produkty tradiční čínské medicíny. Česká republika má podle ČIŽP druhou největší vietnamskou komunitu v Evropě, což je pravděpodobný důvod vyšší úrovně obchodu s těmito komoditami.

Na závěrečné akci, která vyvrcholila 16. července, se podílelo 175 příslušníků celní správy, 6 inspektorů ČIŽP a pracovníci veterinární správy. Na území hl. m. Prahy, středních a severních Čech provedli sedm domovních prohlídek, tři prohlídky nebytových prostor, včetně dvou stánků v areálu pražské tržnice SAPA. Zajistili tělo usmrceného tygra, 4 kusy kůží, tygří drápy a další tygří produkty (masox a tygří víno). Mimo to i sadu varných nádob a forem používaných pro výrobu produktů tradiční asijské medicíny z částí tygřích těl, a finanční hotovost v celkové výši 1 838 100 korun. Tři zadržené osoby byly následně předány Policii ČR.

Podle ředitele policie z Libereckého kraje, plukovníka Vladislava Husáka, je to případ, se kterým se policie v kraji doposud nesetkala. „Je na místě vyzdvihnout i práci kriminalistů z českolipského územního odboru. Poté, co je kontaktovali příslušníci Generálního ředitelství cel a sdělili jim poznatky, s nimi velice úzce spolupracovali. Jenom například na samotné realizaci, která proběhla začátkem tohoto týdne a v rámci které bylo provedeno devět domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor, se podílely čtyři desítky našich kriminalistů," sdělil krajský ředitel plukovník Husák.

Cílem činnosti organizované skupiny byla výroba produktů tradiční čínské medicíny, které jsou ve vietnamské komunitě velmi žádané, a proto velmi dobře zpeněžitelné, a to nejen na území České republiky, ale i na území dalších států Evropské unie a Asie. Důvodem poptávky po tomto druhu zboží je víra v mimořádně léčivé účinky, která vychází z hluboce zakořeněné tisícileté asijské tradice. Z poznatků ČIŽP vyplývá, že cena kostí z tygra se na černém trhu pohybuje okolo dvou tisíc amerických dolarů za kilogram, kůže tygra zhruba 20 tisíc dolarů, tygří víno stojí kolem 100 dolarů za litr.

Na území České republiky již v minulosti celníci společně s inspektory ČIŽP prováděli kontrolní akce zaměřené na nelegální vývoz a dovoz exemplářů CITES, které jsou na černém trhu vysoce ceněny. Kontroly směrovali především na mezinárodní Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni, přes které byla snaha chráněné exempláře vyvážet do Asie, tedy do destinací s největší poptávkou. Už v roce 2013 celníci zadrželi zásilky obsahující kompletní kostry tygrů, tygří drápy, zuby, rohy a kůže nosorožce. V letech 2016 a 2017 byly při podobných kontrolních akcích zajištěny přímo již hotové produkty tradiční čínské medicíny, konkrétně se jednalo o přípravky z tygrů v podobě tzv. tygřích masoxů a vývarů.

ČIŽP přišla se snahou o genetickou analýzu produktů, které by mohly obsahovat DNA tygrů. Iniciovala v této věci výzkum, který začal letos v lednu a je financován ze zdrojů Ministerstva vnitra. Projekt potrvá čtyři roky a lze očekávat, že úspěšnost analýz bude po ukončení výzkumu podstatně vyšší.

Významné společné akce s ČIŽP

https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2010/Stranky/informace-z-tiskove-konference.aspx

https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2013/Stranky/celnici-spolecne-s-pcr-a-cizp-zajistili-24-nosorozcich-rohu-za-sto-milionu-korun.aspx

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/tiskove-zpravy/2014/Stranky/ruzynsti-celnici-zabranili-nelegalnimu-obchodu-s-rohy-nosorozce.aspx

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/tiskove-zpravy/2015/Stranky/ruzynsti-celnici-zabranili-v-lonskem-roce-vyvozu-92-kilogramu-slonich-klu.aspx

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/tiskove-zpravy/2013/Stranky/ruzynsti-celnici-odhalili-nelegalni-vyvoz-koster-tygru.aspx

https://www.celnisprava.cz/cz/tiskove-zpravy/2016/Stranky/spolecna-tiskova-zprava-celni-spravy-cr-a-ceske-inspekce-zivotniho-prostredi.aspx

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-praha-ruzyne/tiskove-zpravy/2016/Stranky/akce-tygri-oko-odhalila-44-zachytu-poruseni-cites.aspx


Seznam obrázků


 
plk. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: