CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 30.05.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Postup celní správy v oblasti hazardu - kvízomaty

​Dozorovou činnost v oblasti provozování hazardních her má Celní správa České republiky od počátku roku 2017. Kontroly cílí jak na provozovatele s příslušným povolením k provozování hazardních her, tak i na provozovatele bez příslušných povolení.

Bez příslušných povolení jsou často provozovány tzv. kvízomaty. Kvízomat je technickým zařízením, které se podobá výhernímu hracímu přístroji, kombinuje prvek znalostní nebo dovednostní s prvkem náhody. Podle dat získaných celní správou se na českém trhu vyskytuje více typů těchto technických zařízení. A na ně celníci zaměřují svoji kontrolní činnost.

Již v průběhu roku 2017 zadrželi nepovolená technická zařízení typu Slevostroj a Quizzard. V roce 2018 byla na kontrolu provozování některých typů kvízomatů zacílena celorepubliková akce STAR. Ta probíhala na přelomu března a dubna a celníci se zaměřili na kvízomaty typu iStars a Diamond Level. V rámci akce STAR zkontrolovali 79 provozoven, ve kterých mohlo docházet k porušení zákona. Z provozoven odvezli 346 technických zařízení, která byla provozována bez povolení.

Kontrolní činnost kontinuálně probíhala i v měsících dubnu a květnu 2018, kdy bylo zadrženo dalších 89 kvízomatů ve 36 provozovnách, a to na celém území České republiky. Hlídky provedly kontroly například v provozovnách v Praze, Teplicích, Kolíně, Zlíně nebo Aši. Celkově od začátku roku 2018 celní správa zadržela 587 nelegálně provozovaných technických zařízení.

V současné době probíhá prověřování dalších typů kvízomatů jako jsou Futura, Diamond Jewel nebo Hollywood Popcorn, a to z hlediska naplnění klíčových prvků definice hazardní hry.

Z postupu celní správy je zřejmé, že kvízomaty byly vyhodnoceny jako hazardní hra. Provozování hazardní hry bez příslušného povolení může být považováno za protiprávní jednání. Subjekt se vystavuje riziku zadržení technického zařízení a v následném řízení o přestupku i k vysoké pokutě. Celní správa již pravomocně uložila pokuty v šesti případech provozování nelegálního hazardu, přičemž průměrná pokuta činí několik stovek tisíc korun.


plk. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz