Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 27. 9. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Miliony dětských hraček prošly mezinárodní kontrolou, třetina nebyla propuštěna do volného oběhu

Generální ředitelství cel může až v těchto dnech uvolnit výsledky společné kontrolní akce národních celních správ a orgánů dozoru nad trhem zemí V4, tj. České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Akce se uskutečnila od loňského 1. září do 31. října a byla zaměřena na obecnou bezpečnost výrobků, konkrétně na hračky vyrobené z měkčeného plastu. Ty představují zvýšené riziko možného nadlimitního obsahu vybraných ftalátů.

V předmětných zemích bylo zkontrolováno celkem 438 zásilek, tj. 2 256 624 kusů hraček. Z toho bylo celkem 104 vzorků testováno na obsah ftalátů, přičemž 37 vzorků bylo analyzováno v České republice, deset v Maďarsku, 55 v Polsku a dva na Slovensku. Navíc byly hračky kontrolovány i z hlediska splnění harmonizovaných požadavků, jako je označení CE a prezence prohlášení o shodě. Ze všech testovaných vzorků byl u 35 % zjištěn vyšší obsah ftalátů, než je povolené množství podle nařízení REACH. Ve většině případů byl obsah ftalátů vysoký a pohyboval se v rozmezí 7,6 % až 42 %. Vyšší obsah ftalátů byl nalezen u panenek (v 75 % – zejména v měkkých hlavičkách),  u 19 % dětských lékařských sad a v 6 % u ostatních hraček, jako jsou např. karnevalové masky.

Celkem 722 598 kusů hraček nebylo propuštěno do volného oběhu. Zároveň bylo vloženo 21 oznámení do systému RAPEX (tj. systém pro rychlou výměnu informací Evropské unie (Rapid Alert System for Non-Food Products - RAPEX) v situacích vážného a bezprostředního rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů plynoucího z výrobků, které nejsou upraveny potravinovým a krmivovým právem Evropské unie). Zajímavé je, že 92 % hraček, u kterých byla zjištěna vyšší hodnota ftalátů, byly značeny CE.

V ČR byly provedeny kontroly i u 84 zásilek a v 37 případech byly odebrány vzorky k laboratorním analýzám. Vyšší hodnota ftalátů byla zjištěna u pěti případů. Tyto nebezpečné hračky nebyly propuštěny na domácí trh a byly zničeny rozdrcením a spálením ve spalovně. Jednalo se ve všech případech o hračky dovezené z Číny a konkrétně o 1 120 ks panenek a 216 ks policejních sad. V České republice tak byla překročena povolená hodnota ftalátů ve 13 %.

Z tohoto důvodu provedly orgány ochrany veřejného zdraví další kontroly na vnitřním českém trhu, a to u 59 hraček (z toho 55 panenek) vyrobených z měkčených plastů, ze kterých byl u 68 % zjištěna vyšší hodnota ftalátů, než je povolený limit. Z 89 % byly tyto výrobky vyrobeny v Číně, 84 % z nich měly označení CE, přičemž v 78 % měly falešný čárový kód.

Hračky, u kterých bylo zjištěno vyšší než povolené množství ftalátů, byly orgány dozoru vyhodnoceny jako hračky s vážným rizikem a všech 31 590 ks bylo zničeno.

Společné kontrolní akci předcházelo několik pracovních setkání zástupců celních správ a orgánů dozoru nad trhem a prvotní jednání bylo iniciováno polskou celní správou. Celní správa ČR spolupracovala v rámci této společné kontrolní akce s ministerstvem zdravotnictví a národními orgány ochrany veřejného zdraví, vzorky byly odebírány ve spolupráci s Krajskými hygienickými stanicemi. 

Společná kontrolní akce nepochybně přispěla ke zvýšení ochrany spotřebitele unijního trhu, především dětí. Byla první společnou akcí tohoto typu v rámci obecné bezpečnosti výrobků států V 4, přičemž podobné typy akcí budou pokračovat.


Seznam obrázků


 
plk. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: