CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 08.11.2019


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celníci se připravovali na migranty

Celní správa ČR se počátkem týdne zúčastnila meziresortního součinnostního cvičení BESKYDY 2019 zaměřeného na ochranu státní hranice a zároveň plnila úkoly v rámci vlastních kompetencí.

V období od 4. do 5. listopadu se v působnosti Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj uskutečnila součinnostní akce BESKYDY 2019 zaměřená na ověření připravenosti vybraných útvarů celní správy pro případ zavedení opatření proti nelegální migraci osob do České republiky. Úkolem bylo posílit kontrolní činnosti na vytipovaných bývalých hraničních přechodech při zajištění ochrany státní hranice a současně vykonávat úkoly svěřené orgány celní správy.

Na akci se ve třech směnách podílelo celkem 63 celníků, kteří použili 15 služebních vozidel z mobilního dohledu Celního úřadu pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

Generální ředitelství cel prověřilo činnost zavazadlového rentgenu na registračním místě v Mostech u Jablunkova, který by v případě reálné situace skenoval osobní zavazadla přicházejících migrantů a odhaloval  zbraně a další nebezpečné předměty.

Cvičení se uskutečnilo pod záštitou Policie České republiky za účasti dalších bezpečnostních složek státu. Nasazení sil a prostředků proběhlo podle schváleného operačního plánu PČR. Nad rámec uvedeného operačního plánu se 18 celníků z výše uvedených věnovalo pouze výkonu vlastních kompetencí. Zaměřili se na kontrolu přepravy odpadů, pátrali po zboží uniklém celnímu dohledu a nezdaněných vybraných výrobcích. V rámci kontroly zajistili 310 litrů nezdaněné motorové nafty.


kpt. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz