Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Praze 19. 3. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celní správa ČR se podílí na pomoci v krizovém stavu

Celní správa České republiky nasadila do boje s pandemií koronaviru COVID-19 stovky svých příslušníků. Na tři sta z nich na hraničních přechodech informuje vracející se české občany a společně s příslušníky policie zajišťují, aby na naše území vstupovaly pouze oprávněné osoby.

Důležitou činnost zajišťuje Celní správa ČR také ve vnitrozemí. Společně s dalšími institucemi a organizacemi se podílí na zajištění výroby desinfekčních prostředků. V minulém týdnu předala 30 470 litrů lihu potřebného pro výrobu této zatím nedostatkové látky. Zabavený líh pocházel z nelegálních převozů či distribuce.

Za přítomnosti a dozoru pracovníků Celní správy ČR bylo v úzké součinnosti s provozovateli lihovarů českými lihovary zdenaturováno pro potřebu výroby desinfekčních prostředků (znehodnoceno ke konzumaci jako potravina) více než 135 000 litrů absolutního alkoholu.

K urychlení denaturací a zvýšení dostupnosti lihu přispěla i výjimka (povolení zvláštní denaturace) udělená rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, jejíž vydání bylo Celní správou ČR iniciováno, neboť měla informace, že standardní denaturační prostředky docházejí.

Další denaturace se budou provádět i ve dnech následujících. Současně bylo pracovníky celní správy v sobotu a neděli vydáno 12 rozhodnutí o změně povolení dle zákona o spotřebních daních, které dotčeným subjektům umožňují z takto denaturovaného lihu vyrábět desinfekční prostředky.


Seznam obrázků


 
plk. Ing. Martina Kaňková
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 931
mobil: +420 724 431 127
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: