CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Praze 29.11.2020


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel a Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Krácení daní při obchodech s mobilními telefony

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří společně s celní správou a s finanční správou pracují metodou tzv. Daňové Kobry, od minulé středy prováděli úkony trestního řízení, které se týkaly rozsáhlého krácení daní v oblasti obchodování s mobilními telefony.

Prověřování bylo od počátku vedeno příslušníky Sekce 03 – Pátrání Generálního ředitelství cel. Komplexní zadokumentování odhalené trestné činnosti by bylo značně ztíženo bez analytické podpory a součinnosti ze strany Finančního analytického úřadu a Finanční správy.

Podle výsledků prověřování řetězce obchodů se zbožím, na které se obecně vztahuje přenesená daňová povinnost (tzv. „reverse charge") při zdanitelném plnění nad 100.000,- Kč za kalendářní den, mělo docházet k úmyslnému obcházení této povinnosti tím způsobem, že odběratelé zboží, konkrétně tuzemští obchodníci s mobilními telefony, měli po dohodě s dodavateli navodit zdání, že se jedná o zdanitelné plnění v objemu nižším než 100.000,- Kč. Dodavatelé mobilních telefonů, konkrétně společnosti s účelově dosazenými statutárními zástupci v postavení tzv. bílých koní, pak namísto odvedení DPH z prodeje tohoto zboží měli zaúčtovávat fiktivní nákladové faktury, čímž se měli vyhnout odvodu DPH. Uvedená trestná činnost měla být prováděna dlouhodobě, a to nejméně od roku 2016 do současnosti.

Do realizace případu s krycím názvem MAGNET se zapojilo více než 200 policistů NCOZ a příslušníků Generálního ředitelství cel. Na akci se dále podíleli i specialisté Kriminalistického ústavu.

Kriminalisté provedli 21 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. V rámci realizace případu bylo zadrženo 13 osob, které byly následně i obviněny. Trestní stíhání je vedeno pro trestný čin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby". Způsobená škoda dle našich závěrů přesahuje 193 milionů korun.

V rámci úkonů došlo v ČR k zajištění majetku v hodnotě cca 13,5 milionů korun (cca 1,8 milionů korun bylo zajištěno v hotovosti).

Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě.


kpt. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
e-mail: media@cs.mfcr.cz

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
tiskový mluvčí NCOZ SKPV
Policie České republiky
tel: 725 190 392