CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
oddělení vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 02.12.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Kynologové začali využívat novou halu v Heřmanicích

Po roce a půl od zahájení stavebních prací se v Heřmanicích dočkali a v říjnu začali psovodi služebních psů Celní správy ČR pod vedením heřmanických instruktorů výcviku využívat zázemí nové multifunkční výcvikové haly.

Výcvikové zařízení služební kynologie je od roku 2005 výcvikovým střediskem se statutem WCO (Světová celní organizace).

Důvody vedoucí k modernizaci a dostavbě střediska byly neustále se rozvíjející potřeby, nová a moderní metodika výcviku, rostoucí počet služebních psů, vznik nových kategorií reagujících na aktuální potřeby kontrolní činnosti atd. Nová výcviková hala zaujme na první pohled svým monumentálním vzhledem, díky němuž se stává novou dominantou heřmanického střediska. Její půdorys má 540 metrů čtverečních. Skýtá komfortní (vytápěné a klimatizované) nerušené zázemí pro výcvik služebních psů i ve večerních hodinách, zimních měsících či v nepříznivém počasí. Zároveň přispívá k efektivitě výcviku, který bude moci probíhat v pro psy klidném, příjemném prostředí (odpadnou rušivé vlivy okolí, v počátcích výcviku nežádoucí). Halu lze v případě potřeby pomocí stahovacích opon rozdělit na tři oddělená pracoviště. Zvláštní výcviková místnost je vyhrazena kategorii Covid-19, která klade velmi vysoké nároky jak na celkovou bezpečnost, tak na čistotu pachu i samotných vzorků. Součástí této speciální místnosti je například ionizátor vzduchu či ultrazvukový čistič výcvikových pomůcek. Zvláštní místnost je vyhrazena i jako přípravna malých dávek omamných a psychotropních látek pro výcvikové účely a je vybavena odpovídající technikou (odsavač výparů). Rovněž zde vznikla učebna a do budoucna se počítá i s malým muzeem celní kynologie.

Celní správa má v současné době 66 služebních psů a 43 psovodů. Kategorie služebních psů jsou omamné a psychotropní látky, tabák, Cites, bankovky, zbraně, líh, Covid-19 a obranná kategorie.

Nelze opomenout, že výcviková hala bude využita i v rámci spolupráce při výcviku služebních psů s Policií České republiky, Armádou České republiky, Vězeňskou službou České republiky, Zoll SRN, Finanční správou Slovenské republiky a ostatními zahraničními celními správami.

V minulém roce byla zprovozněna i výcviková hala poblíž Letiště Václava Havla Praha v Kněževsi.


plk. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky