CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
oddělení vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 28.12.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Podvodné e-maily zasílané jménem Celní správy ČR

Celní správa ČR upozorňuje, že jsou jejím jménem rozesílány příjemcům zásilek objednaných v zahraničí podvodné e-maily, které požadují doplatek na dani z přidané hodnoty.

 

Upozorňujeme, že v souvislosti s objednávkou zboží (např. kosmetiky) ze zemí mimo EU se objevují případy nevyžádaných e-mailů z adresy service@cs.mfcr.cz, kdy je u objednaného zboží s hodnotou vyšší než 22 EUR požadován celními orgány doplatek DPH.

Podle e-mailu není možné bez doplatku zásilku doručit a je nutné dokoupit tzv. "PIN kód", který je následně zaslán na adresu service.customs@cs.mfcr.cz<mailto:service.customs.cs.mfcr.cz@dr.com> .

 

Adresát následně obdrží nový kód zásilky a odkaz pro správné potvrzení poštovní adresy. Celý e-mail je psán v angličtině.

 

Celní správa ČR varuje, že se jedná o podvodný e-mail, jehož cílem je obohatit se a oklamat příjemce. Aktuální informace o probíhajícím celním řízení poštovních zásilek do hodnoty 150 EUR jsou k dispozici na www.celnicka.cz

 

Celní orgány při celním řízení komunikují s příjemcem/deklarantem o případné výši vyměřené DPH přímo přes aplikaci eCeP, nebo prostřednictvím jeho zástupce.


plk. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky