CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 28.07.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Prodejci, pozor na doprodej zahřívaného tabáku s daňovou sazbou "Z" !

Dnem 31. července končí šestiměsíční období pro doprodej zahřívaných tabákových výrobků s daňovou sazbou označenou písmenem „Z“.

Na základě přechodných ustanovení tzv. daňového balíčku se v letošním roce a následujících dvou letech obdobný mechanismus doprodeje cigaret uplatní i u zahřívaných tabákových výrobků. Lhůta pro doprodej však činí nikoliv tři (jako je tomu u cigaret), ale šest měsíců po skončení účinnosti předchozí sazby.

Od 1. srpna tak bude možné prodávat a skladovat pouze zahřívané tabákové výrobky označené tabákovou nálepkou s písmenem „F“. Výrobky s předchozí daňovou sazbou, která je na tabákové nálepce charakterizována písmenem „Z", budou dnem 1. 8. 2021 považovány za tabákový výrobek značený nesprávným způsobem a nesmí být nabízeny k prodeji nebo skladovány. Výjimkou jsou výrobky, které byly řádně staženy z trhu před tímto datem odběrateli a budou skladovány podle zákona, příp. výrobky, které jsou drženy fyzickými osobami (v množství) pro osobní spotřebu. Celní správa ČR jako správce této daně začne od srpna zahřívaný tabák se starou tabákovou nálepkou zajišťovat. Za porušení právních předpisů hrozí prodejcům ve správním řízení pokuta až do výše 50 milionů korun.

Dalších tabákových výrobků, tj. tabáku ke kouření a doutníků a cigarillos se toto omezení netýká. Cigarety označené tabákovou nálepkou s písmenem „Z“ by se naopak podle zákona na trhu již vyskytovat neměly

plk. Ing. Hana Prudičová
Tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky