CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
oddělení vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
140 00 Praha 4

V Praze 22.09.2022


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství cel

Celní správa ČR upozorňuje na podvodné textové zprávy

Naléhavě upozorňujeme veřejnost na podvodné textové zprávy, které jsou zasílány jménem Celní správy ČR. Obsahují odkaz na položku zboží 910029334, která je pouze zástupná. Zprávy jsou odesílány z různých telefonních čísel se zahraniční předvolbou. Po otevření příslušného odkazu je vyžadováno zaplacení celního poplatku či cla.

V souvislosti s objednávkami zboží ze zemí mimo EU se objevují případy, kdy příjemci zásilek obdrží podvodnou textovou zprávu obsahující odkaz na podvodné internetové stránky. Po jejich otevření dojde k přesměrování na webové stránky, které jsou vytvořeny v českém jazyce a vyžadují zaplacení celního poplatku Celní správě ČR ve výši 49 korun či jiné měně.

Celní správa ČR neúčtuje žádné poplatky za vedení řízení, vedení celního řízení (i přes aplikaci eCeP) je zdarma a zásilky do 150 EUR jsou osvobozeny od platby dovozního cla, nicméně podléhají platbě daně z přidané hodnoty. Instrukce k platbě daně však nikdy nejsou celní správou zasílány příjemcům popisovaným způsobem a samotná platba daně musí být vždy poukazována na účet celní správy vedený u České národní banky. Veřejnost jedná s celními orgány vždy přímo prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů, nebo přes zástupce. Platnost jakéhokoliv platebního výměru za zboží, pro které bylo celní prohlášení podáno prostřednictvím aplikace eCeP, lze ověřit v osobním profilu osoby podávající celní prohlášení na c-portálu celní správy. 

 


plk. Ing. Hana Prudičová
tisková mluvčí GŘC
tel: +420 261 331 921
mobil: +420 607 007 937
fax: +420 261 332 100
e-mail: media@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky