CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Zodpovězené dotazy
      • Žádost o informaci doručena GŘC dne 05. 10. 2011, odpověď odeslána dne 20. 10. 2011 pod č.j. 32296/2011-900000-202

Požadavek na informaci:

1) Jaké subjekty v současnosti poskytují Vaší organizaci a jejím organizačním složkám,
včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací, poradenskou
činnost na základě smluvních vztahů? Poradenskou činností mám na mysli zejména
poskytování poradenství v oblasti EU fondů, ekonomické poradenství, včetně procesních
optimalizací a IT poradenství.
2) Jaké částky byly vyplaceny Vaší organizací a jejími organizačními složkami, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací, jednotlivým výše
specifikovaným subjektům v roce 2010, v roce 2009 a v tomto roce.
3) Jaké advokátní kanceláře v současnosti poskytují právní služby Vaší organizaci a jejím organizačním složkám, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací?
4) Žádám o zaslání kopií smluv včetně všech dodatků se subjekty uvedenými Ad 1) v oblasti poradenství pro EU fondy, na základě nichž bylo plněno v roce 2009 a 2010.

Poskytnutá informace:

1) - IDS Schneer ČR, s.r.o.,
    - NAVIGA 4,
    - Filip Čálek – Proprio,
    - AK Rychetský Hlaváček Krampera a partneři,
    - LBMS, s.r.o..

2) - IDS Schneer ČR, s.r.o., 3 714 000,-Kč včetně DPH
    - NAVIGA 4, 120 000,-Kč včetně DPH
    - Filip Čálek – Proprio, 68 000,-Kč včetně DPH
    - AK Rychetský Hlaváček Krampera a partneři, 40 000,-Kč měsíčně
    - LBMS, s.r.o, 97 128,-Kč
3)  AK Rychetský Hlaváček Krampera a partneři
4) Kopie smluv se subjekty uvedenými Ad 1) v oblasti poradenství, na základě nichž bylo plněno v roce 2009 a 2010 jsou v připojeném souboru.

IDS Schneer ČR, s.r.o.
NAVIGA 4
Filip Čálek – Proprio
AK Rychetský Hlaváček Krampera a partneři

 

Stránka byla publikována dne: 24.10.2011 11:26
Skočit na začátek stránky