Požadované informace:

1. Máte k dispozici údaje o limitním období pro měření THC v konopí u jednotlivých certifikovaných odrůd.

 2. Pokud toto nemáte, zda víte, který úřad by je mohl mít a v jakých obdobích měření provádí celní správa a zda je provádí paušálně jen v určitém období, nebo, jak jsem uvedl výše, respektujete odlišné doby růstu a zralosti jednotlivých odrůd.

 3. A zda máte také jako my zkušenost, že když se měří THC v konopí (zejména u dvoudomých odrůd) po 10 dni po odkvětu nebo dokonce v době sklizně, tak hodnoty THC ve vrcholíku vysoce převyšují zákonný limit.

Poskytnutá odpověď:

1. Tyto údaje máme k dispozici od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno (dále jen ÚKZÚZ). U certifikovaných odrůd obsah THC u žádného z kontrolních vzorků nepřesáhl hodnotu 0,2 % hm. THC, což je i podmínka k obdržení dotace od státu.

 2.  Celní správa odběry vzorků technického konopí paušálně neprovádí, protože zákon jí to neukládá, pouze umožňuje. Odběr vzorků by proto Celní správa provedla pouze v případě důvodného podezření na pěstování konopí s vyšším obsahem THC (ilegálně), než je 0,3 % hm. THC, což se v posledních letech stalo jen jednou. Skutečný zjištěný obsah THC v tomto jediném případě byl však nakonec nižší než 0,3 % hm. THC.

 3. Celní správa nemá zkušenosti s měřením obsahu % hm. THC vzorků „technického konopí“ (Cannabis sativa L.) dvoudomých odrůd a ani vzorků konopí po 10 dnech po odkvětu nebo dokonce v době sklizně.

Přesto nemůžeme souhlasit s větou: „..že když se měří THC v konopí (zejména u dvoudomých odrůd) po 10 dni po odkvětu nebo dokonce v době sklizně, tak hodnoty THC ve vrcholíku vysoce převyšují zákonný limit“. To v žádném případě neodpovídá skutečnosti. U tzv. „technického konopí“, tj. u schválených odrůd v rámci EU (je jich 49), zjištěné hodnoty obsahu THC ÚKZ ÚZ Brno nikdy nepřesáhly 0,2 % hm. THC.

Dle našich znalostí, vzorky květů konopí (Cannabis), které mají 0,5 % hm. THC a výše, jsou květy neschválených odrůd, popřípadě speciálně vyšlechtěných odrůd s vysokým obsahem THC, tj. vyšlechtěné k ilegálnímu pěstovaní.

 

 

 

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 8. 2. 2013 13:13