CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Zodpovězené dotazy
      • Žádost přijata dne 14. 11. 2014 pod č.j. 59028/2014-900000-202, odeslána dne 28.11.2014 pod č.j. 59028/2014

Požadované informace:

1. Poskytnutí kompletního dokumentu smlouvy, na základě které byla realizace této části
   projektu zadána.
2. Podrobná specifikace předmětu plnění zadávací smlouvy této části.
3. Specifikace subjektu, jemuž byla realizace této části zadána.
4. Podrobný popis dokončeného postupu realizace této části.
5. V jakém rozsahu bude realizace této části skutečně prováděna ve vztahu k původní
   zadávací dokumentaci.

 

Poskytnutá odpověď:

Bod č. 1.Poskytnutí kompletního dokumentu smlouvy, na základě které byla realizace této části projektu  zadána.
Odpověď: Smlouva o dílo, podepsaná s vítězem tohoto výběrového řízení je zveřejněna na stránkách www.softender.cz pod číslem zakázky P14V00001172. Součástí této smlouvy je i příloha č. 1 obsahující Zadávací dokumentaci.

Bod č. 2.Podrobná specifikace předmětu plnění zadávací smlouvy této části.
Odpověď: Součástí Zadávací dokumentace (příloha č. 1 smlouvy o dílo) je příloha č. 2, která obsahuje technickou specifikaci.

Bod č. 3.Specifikace subjektu, jemuž byla realizace této části zadána.
Odpověď: Subjekt, který tuto zakázku realizoval, je uveden ve smlouvě, která je k dispozici na stránkách www.softender.cz pod číslem zakázky P14V00001172.

Bod č. 4.Podrobný popis dokončeného postupu realizace této části.
Odpověď: V současné době je realizace předmětné zakázky dokončena – v souladu se smlouvou.

Bod č. 5.V jakém rozsahu bude realizace této skutečně prováděna ve vztahu k původní zadávací dokumentaci.
Odpověď: Původní zakázka „Vývoj národní části SEAP“ byla zveřejněna na stránkách www.softender.cz dne 26. 02. 2013 pod číslem P13V00000006. Zadávací dokumentace k zakázce „Vývoj komunikačního rozhraní dle požadavků EU“ včetně technické specifikace je k dispozici na stránkách www.softender.cz. Obecně lze konstatovat, že došlo ke snížení požadavků. Zadání pro nové výběrové řízení obsahuje z původního zadání pouze podkapitolu ‚SEAP Hub‘ kapitoly 4 ‚Věcné požadavky na nové řešení‘.         Toto obecné zadání výrazným způsobem přepracovává, podrobně specifikuje způsob komunikace mezi SEAP Hubem a klientem, mezi SEAP Hubem a ECR bránou a rozšiřuje požadavky na dohledový web SEAP Hubu. Zadání pro novou veřejnou zakázku dále požaduje vytvoření aplikace SEAP Hub Klient pro komunikaci se SEAP Hubem. Tato aplikace bude zajišťovat odesílání a příjem zpráv na úrovni monitorovaných adresářů deklarantova počítače. Snížení požadavků je v souladu se Studií proveditelnosti pro projekt eCustoms, dokumentací MASP Rev. 12 v. 1.2 a MASP Rev. 2014. Veškeré kroky byly konzultovány a  schváleny OSF MV ČR.

Stránka byla publikována dne: 01.12.2014 10:18
Skočit na začátek stránky