CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Zodpovězené dotazy
      • Žádost přijata dne 4.12.2013 pod č.j. 59738/2013-900000-202, odeslána dne 17.12.2013 pod č.j. 59738-2/2013

Požadované informace:

Firma XXX prodá pohonné hmoty dle doložky DAF dodacích podmínek Incoterms (na území Slovenské republiky). Tyto pohonné hmoty prodá firmě, která má sídlo na území České republiky (dále jen „Nakupující firma“). Bude tento prodej vnímán dle Zákona o pohonných hmotách pro Nakupující firmu jako nákup od distributora pohonných hmot, který je specifikován v zákoně o pohonných hmotách?

Poskytnutá odpověď:

Požadovaná informace je zveřejněna na webových stránkách Celní správy ČR v informacích pro distributory pohonných hmot pod názvem „Informace_13_40294_4“.

Stránka byla publikována dne: 18.12.2013 14:45
Skočit na začátek stránky