CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Zodpovězené dotazy
      • Žádost přijata dne 6. 12. 2014 pod č.j. 62957/2014-900000-202, odeslána dne 16.12.2014 pod č.j. 62957/2014

Požadovaná informace:

Zaslání přehledu subjektů, se kterými bylo celními úřady zahájeno správní řízení pro porušení § 9 odst. 8 zákona 311/2006 Sb. o pohonných hmotách, případně pro jiný správní delikt, jehož projednání je v kompetenci celní správy. U subjektů, se kterými bylo správní řízení ukončeno, žádáme o informaci o výši udělené pokuty (podle §9 odst. 10) a informaci, zda byla subjektu zrušena registrace z moci úřední podle § 6m odstavce 2 písmene c subjektem není splněna podmínka spolehlivosti dle § 6a odst. 3 písm. a) pro porušení § 6b odstavce 3 (závažné porušení zákona o pohonných hmotách spočívající ve výkonu činnosti distributora bez požadované registrace).
U subjektů, se kterými nebylo správní řízení ukončeno, žádáme o vyznačení data, ke kterému předpokládá celní správa ukončení tohoto řízení.

Poskytnutá odpověď:

Správní řízení se zahajuje z důvodu podezření pro porušení, nikoliv z důvodu porušení, které je konstatováním po vykonaném správním řízení. Do ukončení správního řízení a konstatování, že došlo k porušení právní normy, je nutné ctít presumpci neviny účastníka řízení. Registr distributorů pohonných hmot je veřejně přístupný v aktuální verzi na našich internetových stránkách pod odkazem „Daně“ a následným heslem „Informace pro distributory pohonných hmot“. Jeho součástí je i informace, z jakého důvodu byla registrace zrušena.

Přehled subjektů, u kterých bylo pravomocně rozhodnuto o porušení zákona o pohonných hmotách.

Stránka byla publikována dne: 05.01.2015 14:00
Skočit na začátek stránky