CZ EN Translate
Menu

Úspěšné přijímací řízení

Při úspěšném splnění všech podmínek přijímacího řízení je uchazečův spis předán personálnímu oddělení, které jej následně kontaktuje.

S nově nastupujícím příslušníkem je služební poměr uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let se zkušební dobou v délce 6 měsíců. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí celník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby. 

Před přijetím do služebního poměru bude účastník seznámen s:

  • textem služebního slibu (text služebního slibu), který se skládá v den nástupu do výkonu služby.
  • předpokládaným dnem nástupu
  • druhem služebního poměru a dobou jeho trvání
  • služebním zařazením (služební hodnosti a hodnostní označení)
  • místem služebního působiště
  • dobou služby
  • výší služebního příjmu a výplatním termínem (viz služební příjem)
  • délkou dovolené (6 týdnů)
  • podmínkami výkonu služby
  • podmínkami skončení služebního poměru

Všichni nově přijatí příslušníci celní správy, jsou vysláni na Základní celní kurz.

  

Stránka byla publikována dne: 31.01.2020 8:54
Skočit na začátek stránky