Přihlásit

Stav tranzitních, vývozních a dovozních operací

Tato aplikace umožňuje deklarantské veřejnosti na základě uvedení čísla LRN/MRN zjišťovat stav elektronicky podaných celních prohlášení v režimu tranzit, vývoz a dovoz, včetně vstupních operací (SD, ESD, OPRI).


Typ :
Číslo :

Odpověď * NCTS ECS ICS
MRN
LRN
Stav
Popis
Doplňující popis
Režim

Verze: 2.2.7

* Zobrazené informace mají pouze informativní charakter, v případě nejasností se obracejte na CÚ, popř. ECR Helpdesk

Popis web. služby Stav MRN