CZ EN Translate
Menu

Společně proti korupci

​​Vaše poznatky nebo podezření na korupční jednání zaměstnanců Celní správy ČR můžete oznámit (i anonymně) prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

 Pro úspěšné vyřízení Vašeho oznámení jsou důležité zejména následující informace:

    1. identifikace osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání,
    2. podrobný a souvislý popis, včetně časového sledu (např. kdo, kdy, kde a jakým způsobem se korupčního jednání dopustil),
    3. konkrétní důkazy o korupčním jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující Vaše podezření,
    4. kontaktní údaje na Vás, a to pro případ potřeby upřesnění informací uvedených v oznámení; uvedení kontaktních údajů však není povinné, pokud si přejete zůstat v anonymitě.

Protikorupční telefonní linka Celní správy ČR: +420 800 232 222 

Na této bezplatné telefonní lince je možno podávat oznámení 24 hodin denně. Pro příjem podání v mimopracovní době je linka vybavena záznamníkem.

Protikorupční eMail Celní správy ČR: korupce@cs.mfcr.cz

 

Online formulář pro oznámení korupčního jednání zaměstnanců Celní správy ČR: Formulář pro oznámení korupčního jednání

Inteligentní formulář (zfo) umožňuje přímé vyplnění a přímé odeslání.


Protikorupční telefonní linka Ministerstva financí ČR: +420 257 043 800

Tato linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců resortu ministerstva financí.

Protikorupční eMail Ministerstva financí ČR: korupce@mfcr.cz ​​​

 Další odkazy

Skočit na začátek stránky