CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Desatero dobré správy při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

Desatero dobré správy při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

Vláda České republiky usnesením ze dne 15. 8. 2012 č. 593 vzala na vědomí vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a desatero dobré správy při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. V souladu s tímto usnesením vlády Generální ředitelství cel toto desatero zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž současně upozorňuje, že není ministerstvem ani ústřední správním úřadem ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na tuto skutečnost je nutné žádosti o náhradu škody za nezákonná r​ozhodnutí vydaná celními orgány nebo nesprávný úřední postup způsobený celními orgány adresovat Ministerstvu financí (adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1).

Usnesení vlády k odškodnění za nezákonná rozhodnutí

Desatero dobré správy při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonná rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup
Stránka byla publikována dne: 30.03.2020 16:50
Skočit na začátek stránky