Přihlásit
  • Česky
    • Aplikace
      • Tisk rozhodnutí o propuštění zboží do dovozních režimů

Tisk rozhodnutí o propuštění zboží do dovozních režimů

Aplikace pro tisk rozhodnutí v celním řízení pro režim dovoz ve formě XML zprávy C_R_PROD (CZ429A). V případě jakýchkoli problémů či dotazů kontaktujte prosím helpdesk elektronického celního řízení ecrhelpdesk@cs.mfcr.cz , tel. 261 331 998.

Vyberte soubor XML: