CZ EN Translate
Menu

Metodika

​Knihovna metodických informaci vydaných celní správou. Metodická informace je normativní vnitřní akt řízení, který v rámci celní správy sjednocuje výklad a stanovuje pravidla pro aplikaci konkrétních ustanovení právních předpisů.​ 

Pro vyhledání metodické informace můžete použít filtry oblasti a podoblasti. Filtr nastavíte tak, že myší kliknete vpravo vedle názv​u​ u oblasti nebo podoblasti, kde se Vám ukáže nabídka s filtry. Kliknutím myši na položku​ nastavíte filtr viz. obrázek.

oblast.png oblast1.png


  
  
  
  
  
MI-2021-001.pdf
  
Procesní aspekty postupu k odstranění pochybnostíDaněProces
MI-2021-013.pdf
  
Daňová kontrola a dokazování v daňovém řízeníDaněProces
MI-2022-004.pdf
  
Ověřování podmínek pro udělení povolení, sledování dodržování podmínek a opětovné posouzení povolení v celní oblastiCloPovolovací řízení
MI-2022-006.pdf
  
Postup správce daně při rozhodování o prominutí příslušenství daně a při zpracování podnětu k hromadnému prominutí daně nebo příslušenství daněSpráva placení a vymáháníPlacení daně
MI-2022-13.pdf
  
Postup celních úřadů v rámci povolovacího řízení, sledování a opětovného posouzení statusu Oprávněného hospodářského subjektuCloPovolovací řízení
MI-2023-005.pdf
  
Výkon exekuce podle ustanovení § 106 správního řádu obecným správcem daněSpráva placení a vymáháníExekuce
MI-2023-007.pdf
  
Udělení povolení pro oblast poskytnutí jistoty, sledování dodržování podmínek a opětovné posouzení povoleníCloPovolovací řízení
MI-2023-013.pdf
  
Změna nebo zrušení celního prohlášení po propuštění zbožíCloCelní řízení
MI-2023-015.pdf
  
Dovoz rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemíCloZákazy a omezení
Skočit na začátek stránky