Přihlásit
  • Česky
    • Aplikace
      • Přidělování EORI čísel ad-hoc/Allocation of numbers ad-hoc

Přidělování EORI čísel ad-hoc/Allocation of numbers ad-hoc

Určeno pouze pro nepodnikající fyzické osoby.


Pokud se zaregistrujete a přihlásíte k portálu celní správy, text z obrázku nebudete vyplňovat.

If you register and log in to the Customs Administration portal captcha module will not need to fill in.


Přidělování ad hoc čísel/Allocation of numbers ad-hoc - verze 1.0.12