CZ EN Translate
Menu

Celní správa ČR

  Tiskové zprávy

  Zmařený dovoz nelegálních přípravků
  Podvodné výzvy k úhradě cla
  Celní úřad pro Pardubický kraj upozorňuje na podvodná jednání.

  Aktuality

  Změny v dopravě výrobků podléhajících spotřební dani (lihoviny, benzín, nafta, tabákové výrobky atd.)
  ​S účinností od 13. 2. 2023 budou muset být všechny nové dopravy uskutečňované v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU, realizová...
  Změna u osob zasílajících vybrané výrobky z jiných členských států na daňové území ČR
  ​Povolení pro zasílání vybraných výrobků zástupce pro zasílání vybraných výrobků podle § 33a odst. 1 zákona o SPD, vydaná před 1. 11. 2022 zaniknou dnem účinnosti novely,...
  Skočit na začátek stránky