CZ EN Translate
Menu

Podmínky přijetí do služebního poměru

​Podmínky pro přijetí jsou dány zákonem o služebním poměru § 13.  e-form SP.png

Do služebního poměru může být přijat uchazeč, který:

  • vyplnil e-formulář – „Žádost o přijetí do služebního poměru"
  • je občanem České republiky
  • je starší 18let
  • je plně svéprávný
  • je bezúhonný - ověřováno opisem z Rejstříku trestů - zajišťuje Celní správa ČR
  • splňuje stupeň vzdělání (minimálně střední s maturitní zkouškou) popř. obor a zaměření stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven
  • je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby (je posuzováno v průběhu přijímacího řízení - více informací)
  • není členem politické strany nebo politického hnutí
  • nevykonává jinou výdělečnou činnost, s výjimkou činnosti podle § 48 odst. 4 písm. c) až e), h) a i) a § 68 odst. 2, a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost
  • je oprávněn seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního právního předpisu pokud je to stanoveno pro dané služební místo
Stránka byla publikována dne: 31.01.2020 8:54
Skočit na začátek stránky