CZ EN Translate
Menu

Podmínky přijetí do pracovního poměru u Celní správy ČR

Pracovní poměr občanských zaměstnanců se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Do pracovního poměru může být přijat uchazeč, který:

  • vyplní žádost prostřednictvím e-formuláře – Žádost o přijetí do pracovního poměru
  • je starší 18let
  • je plně způsobilý k právním úkonům
  • je bezúhonný - je ověřována výpisem z Rejstříku trestů
  • splňuje daný stupeň vzdělání a popř. obor
  • je zdravotně způsobilý - je posuzováno v průběhu přijímacího řízení
  • pro výkon vedoucích funkcí je nutné negativní lustrační osvědčení
Stránka byla publikována dne: 25.04.2016 11:12
Skočit na začátek stránky