Služební místa v této tarifní třídě se považují za začínající pro budoucí kariéru v CS.

U této tarifní třídy není definován povinný obor nebo zaměření vzdělání, uchazeč musí pouze splňovat úplně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Při vyplňování e-žádosti vyplňte v části "11 Preference působení v Celní správě ČR" Vámi preferovanou oblast a místo služebního působiště, je možné zadat i více variant.

Uchazeč je přijat do služebního poměru na pozici ve 2. tarifní třídě a v průběhu několika měsíců po nástupu je vyslán na Základní celní kurz (více informací) a po jeho úspěšném absolvování a během prvního roku služby je ustanoven na služební místo ve 3. tarifní třídě.

   

oblasti zájmu pro přihlášení do 2. tarifní třídy:

Celní řízení

  • Tradiční obor, kterým Celní správa České republiky naplňuje jednu ze svých významných rolí v oblasti fiskální a regulační politiky státu a Evropské unie. Hlavním úkolem je zajištění systému celního dohledu nad zbožím ze třetích zemí v České republice v rámci jednotného celního území Evropské unie.
  • Příklad míst v oblasti Celního řízení a správy cel ve 2. tarifní třídě:
    • Referent celní kontroly a dohledu
    • Referent celního dohledu

 

Správa spotřebních a energetických daní

  • Celní správa je od roku 2004 výhradním správcem spotřebních daní, tj. daně z minerálních olejů, daně z lihu, daně z piva, daně z vína a meziproduktů a daně z tabákových výrobků, ke kterým doplnila soustavu daní v roce 2008 o správu tzv. daní energetických, tzn. o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny.
  • Příklad míst v oblasti Správy spotřebních a energetických daní ve 2. tarifní třídě:
    • Referent daňového dozoru

Dohled

  • Jde o širokou oblast působení, jedním z úkolů je provádět v terénu kontroly nad zbožím podléhajícím celnímu řízení nebo spotřební dani apod.. Pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího užití v rámci Evropské unie. Dalším z úkolů je např. ostraha objektů Celní správy ČR.
  • Příklad míst v oblasti Dohledu ve 2. tarifní třídě:
    • Referent dohledu nad subjekty
    • Referent mobilního dohledu
    • Referent ostrahy objektů
    • Referent výkonového zpoplatnění,
    • Referent hraničního dohledu
Stránka byla publikována dne: 6. 5. 2016 8:53