CZ EN Translate
Menu

Přijímací řízení do 2. tarifní třídy

Služební místa v této tarifní třídě se považují za začínající pro budoucí kariéru v CS.

U této tarifní třídy není definován povinný obor nebo zaměření vzdělání, uchazeč musí pouze splňovat úplně střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je přijat do služebního poměru na pozici ve 2. tarifní třídě a v průběhu několika měsíců po nástupu je vyslán na Základní celní kurz (více informací) a po jeho úspěšném absolvování a během prvního roku služby je ustanoven na služební místo ve 3. tarifní třídě.

   

oblasti zájmu pro přihlášení do 2. tarifní třídy:

Celní řízení

 • Tradiční obor, kterým Celní správa České republiky naplňuje jednu ze svých významných rolí v oblasti fiskální a regulační politiky státu a Evropské unie. Hlavním úkolem je zajištění systému celního dohledu nad zbožím ze třetích zemí v České republice v rámci jednotného celního území Evropské unie.
 • Příklad míst v oblasti Celního řízení a správy cel ve 2. tarifní třídě:
  • Referent celní kontroly a dohledu
  • Referent celního dohledu

 

Správa spotřebních a energetických daní

 • Celní správa je od roku 2004 výhradním správcem spotřebních daní, tj. daně z minerálních olejů, daně z lihu, daně z piva, daně z vína a meziproduktů a daně z tabákových výrobků, ke kterým doplnila soustavu daní v roce 2008 o správu tzv. daní energetických, tzn. o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny.
 • Příklad míst v oblasti Správy spotřebních a energetických daní ve 2. tarifní třídě:
  • Referent daňového dozoru

Dohled

 • Jde o širokou oblast působení, jedním z úkolů je provádět v terénu kontroly nad zbožím podléhajícím celnímu řízení nebo spotřební dani apod.. Pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího užití v rámci Evropské unie. Dalším z úkolů je např. ostraha objektů Celní správy ČR.
 • Příklad míst v oblasti Dohledu ve 2. tarifní třídě:
  • Agenda dohledu nad subjekty
  • Agenda mobilního dohledu
  • Agenda ostrahy objektů
  • Agenda kontrol zpoplatněných komunikací
  • Agenda hraničního dohledu
Stránka byla publikována dne: 14.09.2020 13:24