CZ EN Translate
Menu

Správa spotřebních a energetických daní

Celní správa je od roku 2004 výhradním správcem spotřebních daní, tj. daně z minerálních olejů, daně z lihu, daně z piva, daně z vína a meziproduktů a daně z tabákových výrobků, ke kterým doplnila soustavu daní v roce 2008 o správu tzv. daní energetických, tzn. o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny.

​Podstatou spotřebních a energetických daní je zatížení vybraných výrobků těmito daněmi, a to z důvodu výkonu fiskální funkce státu, kdy cílem je naplnění státního rozpočtu, a z důvodu nepřímé regulace jejich spotřeby z hlediska zdravotního (např. daň z lihu nebo z tabákových výrobků) či ekologického (např. daň z minerálních olejů či všechny energetické daně).

Celní správa uplatňuje správu těchto daní pomocí řady činností, jejichž společným cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Nejlépe toto charakterizuje důsledná aplikace režimu sledování pohybu zboží pod daňovým dohledem, který se v souladu s terminologií užívanou v EU nazývá režim podmíněného osvobození od daně.

Více informací o spotřebních daních naleznete zde a o ekologických daních zde.

Služební místa v této oblasti:

Referent daňového dozoru

  • služební hodnost: vrchní referent
  • náplň práce: asistence kolegům ve vyšších tarifních třídách při kontrolní a administrativní činnosti v souvislosti se správou spotřebních a ekologických daní, provádění kontroly plnění podmínek povolení u daňových subjektů, provádění kontrol zdanění vybraných výrobků, provádění kontrol značení lihu, provádění kontrol kvality pohonných hmot, pomocné úkony při zpracování daňových přiznání

 

 

Stránka byla publikována dne: 22.11.2022 11:00
Skočit na začátek stránky