CZ EN Translate
Menu

Spotřební daně a jejich správa

Spotřební daně se v České republice užívají od 1. 1. 1993. Jejich režim byl nejprve upraven zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů., který byl mnohokrát novelizován. Cílem novelizování bylo sbližování právní úpravy spotřebních daní platných v České republice s právním režimem Evropské unie. Postupně se zpřesňovaly definice předmětu spotřebních daní, sazby spotřebních daní se přibližovaly minimálním sazbám platným v Evropské unii, upravoval se režim osvobození od daně a podobně. Posledním krokem ve sbližování právní úpravy spotřebních daní v České republice s právní úpravou Evropské unie bylo přijetí zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „ zákon o SPD“).

Předmětem spotřební daně jsou tzv. vybrané výrobky, kterými jsou minerální oleje, líh, pivo, víno, meziprodukty a tabákové výrobky. Spotřebními daněmi, jsou tedy dle ustanovení § 1 odst. 2 zákona o SPD:

  •  daň z minerálních olejů​
  •  daň z lihu
  •  daň z piva
  •  daň z vína a meziproduktů
  •  daň z tabákových výrobků
  • daň ze surového tabáku
  
  
  
  
Informace_24_5187.pdfInformace_24_5187Informace – vyplňování číselného označení vybraných výrobků uváděných v daňovém přiznání ke spotřební dani z lihu23.01.2024 9:44
Informace_23_61153.pdfInformace_23_61153Nová právní úprava zdanění neharmonizovaných výrobků29.12.2023 11:43
Čísla matrik bankovních účtů CÚ.pdfČísla matrik bankovních účtů CÚČísla matrik bankovních účtů CÚ18.08.2023 10:41
Informace_23_37483.pdfInformace_23_37483Změna sazeb a číselného označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních17.08.2023 14:34
Informace_23_3989.pdfInformace_23_3989Informace pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které dosud nebyly držiteli datové schránky17.01.2023 9:15
Informace_22_47926.pdfInformace_22_47926Seznamovací lety a osvobození leteckých pohonných hmot od SPD31.10.2022 13:21
Informace_22_48513.pdfInformace_22_48513Změna sazeb a číselného označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních - Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: čj. 1686/2021-900000-303, 31004/2022-900000-30310.10.2022 8:34
Informace_22_31004.pdfInformace_22_31004Změna sazeb a číselného označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních17.06.2022 7:27
Informace_21_30217.pdfInformace_21_30217Nákup vybraných výrobků v internetových obchodech se sídlem v jiném členském17.06.2021 13:17
Informace_21_1686.pdfInformace_21_1686Změna sazeb a označení vybraných výrobků uváděných v daňových přiznáních15.01.2021 10:54
Informace_19_65568.pdfInformace_19_65568Sazby a výpočet daně20.12.2019 13:24
e-VDO.pdfe-VDOPrezentace o elektronizaci doprav ve volném daňovém oběhu21.10.2016 15:13
Seznam_Oprav_osoby.pdfSeznam_Oprav_osobySeznam oprávněných osob podle § 59 odst. 13 zákona o spotřebních daních14.01.2016 16:27
Seminar_2015_01_09.zipSeminar_2015_01_09Prezentace ze semináře pro zájmové svazy - GŘC Praha 9.1.2015 - povolovací řízení podle zákona o spotřebních daních, novela zákona k 1. 1. 201512.01.2015 9:40
Seminář_2013_07_03.zipSeminář_2013_07_03Prezentace z jednání se zájmovými svazy - GŘC Praha 3.7.2013 12.01.2015 9:31
Seminář_2012_12_06.zipSeminář_2012_12_06Prezentace z jednání se zájmovými svazy - GŘC Praha 6.12.2012 - aktualizace informací k 20.12.201212.01.2015 9:31
Alternativy_doklady.pdfAlternativy_dokladyAlternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR08.08.2014 18:01
Doklady_Dan_subj.pdfDoklady_Dan_subjPrezentace - Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR - seminář ze dne 8. 7. 2014 (GŘC)08.08.2014 15:23
Skočit na začátek stránky