CZ EN Translate
Menu

Ekologické daně

V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice povinnost k 1. lednu 2008 zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb.,o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá. Zmiňované části jsou koncipovány obdobně a obsahují stejné principy zdanění. Definováním těchto částí došlo k plnému transponování směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energe­tických produktů a elektřiny.

Předmět daně se liší v závislosti na druhu energetického produktu. V případě daně ze zemního plynu se jedná o zemní plyn a některé další plyny uvedené pod kódy nomenklatur (dále jen „KN“) 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. V případě pevných paliv jde zejména o černé uhlí uvedené pod KN 2701, dále hnědé uhlí uvedené pod KN 2702, koks uvedený pod KN 2704 a ostatní uhlovodíky uvedené pod KN 2706, 2708, 2713 až 2715. Předmětem daně je též elektřina uvedená pod KN 2716.   

Správa daně je vykonávána celními orgány. Tyto rovněž vydávají dva typy povolení. Jedním z nich je povolení k nabytí osvobozených energetických produktů a lze jej získat rozhodnutím celního úřadu po přezkoumání podaného návrhu na jeho vydání. Stejně tak je tomu i v případě povolení k nabytí energetických produktů bez daně. Fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení, nesmí být energetické produkty bez daně či produkty osvobozené od daně dodány.

  
  
  
  
  
Informace_revize stanoviska 64398_2018.pdfInformace_revize stanoviska 64398_2018Revize stanoviska č.j.: 64398/2018-900000-231 ve věci oznámení dle § 11 odst. 1  ZDzP72 KB 28.04.2022
21_19891_Informace_bioplyn.pdf21_19891_Informace_bioplynZměna části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných  rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, která je účinná ode dne 1.1.2021129 KB 14.04.2021
Informace_64398_2018.pdfInformace_64398_2018Oznamovací povinnost držitele povolení k nabytí energetického produktu76 KB 13.11.2018
pomucka_elektrina.pdfpomucka_elektrinaPomůcka pro stanovení platce daně z elektřiny108 KB 18.04.2016
Informace_09_19362.pdfInformace_09_19362Mineralogické postupy - výroba páleného vápna - aktualizováno k 1. 1. 2016193 KB 08.03.2016
Informace_11_24776_4.pdfInformace_11_24776_4Informace ke zdanění zemního plynu použitého pro pohon motorů - doplnění - aktualizováno k 1. 1. 2016362 KB 08.03.2016
Informace_11_14395.pdfInformace_11_14395Osvobození bioplynu (určeného pro pohon motorů a dodávaného společně se zemním plynem) od daně z plynu - aktualizováno k 1. 1. 2016263 KB 08.03.2016
Informace_11_24776_3.pdfInformace_11_24776_3Zdanění zemního plynu (použitého pro pohon motorů) jeho konečným spotřebitelem (provozovatelem plnicího zařízení stlačeného zemního plynu - CNG) - aktualizováno k 1. 1. 2016283 KB 08.03.2016
NEPR_1893_2006.pdfNEPR_1893_2006Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3037/1990, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE revize 2 a kterým se mění Nařízení rady (EHS) č. 3037/1990 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech215 KB 08.03.2016
Informace_16_06441.pdfInformace_16_06441Definice výrobny pro výrobu ekologicky šetrné elektřiny – osvobození ekologicky šetrné elektřiny107 KB 29.01.2016
1 - 10Další
Skočit na začátek stránky