Přihlásit

Ekologické daně

V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice povinnost k 1. lednu 2008 zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb.,o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá. Zmiňované části jsou koncipovány obdobně a obsahují stejné principy zdanění. Definováním těchto částí došlo k plnému transponování směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energe­tických produktů a elektřiny.

Předmět daně se liší v závislosti na druhu energetického produktu. V případě daně ze zemního plynu se jedná o zemní plyn a některé další plyny uvedené pod kódy nomenklatur (dále jen „KN“) 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. V případě pevných paliv jde zejména o černé uhlí uvedené pod KN 2701, dále hnědé uhlí uvedené pod KN 2702, koks uvedený pod KN 2704 a ostatní uhlovodíky uvedené pod KN 2706, 2708, 2713 až 2715. Předmětem daně je též elektřina uvedená pod KN 2716.   

Správa daně je vykonávána celními orgány. Tyto rovněž vydávají dva typy povolení. Jedním z nich je povolení k nabytí osvobozených energetických produktů a lze jej získat rozhodnutím celního úřadu po přezkoumání podaného návrhu na jeho vydání. Stejně tak je tomu i v případě povolení k nabytí energetických produktů bez daně. Fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení, nesmí být energetické produkty bez daně či produkty osvobozené od daně dodány.

  
  
  
  
  
Informace_16_06441.pdfInformace_16_06441Definice výrobny pro výrobu ekologicky šetrné elektřiny – osvobození ekologicky šetrné elektřiny107 KB 29. 1. 2016
Informace_15_60047_4.pdfInformace_15_60047_4Informace o osvobození od daně u „ekologicky šetrné elektřiny“ - doplnění informace č. j. 60047/201578 KB 4. 12. 2015
Informace_15_60047.pdfInformace_15_60047Informace o osvobození od daně u „ekologicky šetrné elektřiny“79 KB 30. 11. 2015
MP-001-2015 EKO.pdfMP-001-2015 EKOMetodická příručka odboru 23 Daní GŘC č. 1 / 2015 - Ekologické daně476 KB 24. 9. 2015
Informace_15_30895.pdfInformace_15_30895Informace o zrušení osvobození od daně u „ekologicky šetrné elektřiny“152 KB 5. 6. 2015
Informace_14_8319.pdfInformace_14_8319Informace k prokazování oprávněnosti osvobození ekologicky šetrné elektřiny od daně z elektřiny79 KB 20. 11. 2014
Informace_13_44376.pdfInformace_13_44376Uplatnění daně ze zemního plynu a některých dalších plynů při skladování zemního plynu v zásobnících plynu na území České republiky96 KB 25. 9. 2013
Informace_13_10797.pdfInformace_13_10797Informace k osvobození bioplynu (určeného pro pohon motorů) od daně z plynu113 KB 4. 3. 2013
Informace_11_24776_4.pdfInformace_11_24776_4Informace ke zdanění zemního plynu použitého pro pohon motorů - doplnění164 KB 13. 1. 2012
Informace_11_24776_3.pdfInformace_11_24776_3Zdanění zemního plynu (použitého pro pohon motorů) jeho konečným spotřebitelem (provozovatelem plnicího zařízení stlačeného zemního plynu - CNG)160 KB 20. 12. 2011
1 - 10Další