CZ EN Translate
Menu

Ekologické daně

V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice povinnost k 1. lednu 2008 zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb., ​o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá. Zmiňované části jsou koncipovány obdobně a obsahují stejné principy zdanění. Definováním těchto částí došlo k plnému transponování směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energe­tických produktů a elektřiny.

Předmět daně se liší v závislosti na druhu energetického produktu. V případě daně ze zemního plynu se jedná o zemní plyn a některé další plyny uvedené pod kódy nomenklatur (dále jen ​„KN“) 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705. V případě pevných paliv jde zejména o černé uhlí uvedené pod KN 2701, dále hnědé uhlí uvedené pod KN 2702, koks uvedený pod KN 2704 a ostatní uhlovodíky uvedené pod KN 2706, 2708, 2713 až 2715. Předmětem daně je též elektřina uvedená pod KN 2716.   
​​

Správa daně je vykonávána celními orgány. Tyto ro​vněž vydávají dva typy povolení. Jedním z nich je povolení k nabytí osvobozených energetických produktů a lze jej získat rozhodnutím celního úřadu po přezkoumání podaného návrhu na jeho vydání. Stejně tak je tomu i v případě povolení k nabytí energetických produktů bez daně. Fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení, nesmí být energetické produkty bez daně či produkty osvobozené od daně dodány.

 Často kladené dotazy z oblasti ekologických daní

  
  
  
  
  
Informace_24_14245.pdfInformace_24_14245Osvobození ekologicky šetrné eletřiny79 KB 08.03.2024
Informace_23_58020.pdfInformace_23_58020Změna části čtyřicáté páté, čtyřicáté šesté a čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb.,  o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, která je účinná ode dne  1.1.2024101 KB 13.12.2023
50158_zdanění bioplynu_C23.pdf50158_zdanění bioplynu_C23Zdanění bioplynu vyprodukovaného v bioplynové stanici a použitého  v kogenerační jednotce samotným výrobcem plynu v souvislosti se zákonem  č. 261/2007 Sb.146 KB 07.11.2023
Informace_23_61224.pdfInformace_23_61224Informace o novele vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech 101 KB 16.01.2023
Informace_revize stanoviska 64398_2018.pdfInformace_revize stanoviska 64398_2018Revize stanoviska č.j.: 64398/2018-900000-231 ve věci oznámení dle § 11 odst. 1  ZDzP72 KB 28.04.2022
21_19891_Informace_bioplyn.pdf21_19891_Informace_bioplynZměna části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných  rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů, která je účinná ode dne 1.1.2021129 KB 14.04.2021
Informace_64398_2018.pdfInformace_64398_2018Oznamovací povinnost držitele povolení k nabytí energetického produktu76 KB 13.11.2018
Informace_09_19362.pdfInformace_09_19362Mineralogické postupy - výroba páleného vápna - aktualizováno k 1. 1. 2016193 KB 08.03.2016
Informace_11_24776_4.pdfInformace_11_24776_4Informace ke zdanění zemního plynu použitého pro pohon motorů - doplnění - aktualizováno k 1. 1. 2016362 KB 08.03.2016
Informace_11_14395.pdfInformace_11_14395Osvobození bioplynu (určeného pro pohon motorů a dodávaného společně se zemním plynem) od daně z plynu - aktualizováno k 1. 1. 2016263 KB 08.03.2016
1 - 10Další
Skočit na začátek stránky