CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Celníci varují veřejnost před podvodným lákáním neoprávněných poplatků při dovozech zboží

Celníci varují veřejnost před podvodným lákáním neoprávněných poplatků při dovozech zboží

Generální ředitelství cel obdrželo žádost občana, kterému byl zahraniční přepravní společností PANALPINA WORLD TRANSPORT LTD. UK avizován e-mailem příchod zásilky. Avízo obsahovalo i falzifikát anglicky psaného dopisu Generálního ředitelství cel, v němž byla po příjemci zásilky požadována úhrada 2 500 EUR, bez níž mu nebude zásilka předána a bude vrácena zpět do zahraničí. Vzhled falzifikátu dopisu Generálního ředitelství cel i použité právní formulace měly u příjemce vyvolat zdání oficiálního dokumentu celní správy a přimět ho k zaplacení smyšleného poplatku. Příjemce naštěstí požádal celní správu ještě před odesláním částky o informace k této zvláštní platbě, zaslal jí i předmětný e-mail. Generální ředitelství cel proto podalo trestní oznámení a ke stejnému kroku vyzvalo i příjemce zásilky.

Lze předpokládat, že s blížícími se vánočními svátky a nárůstem zásilek dárků může zvyšovat i počet obdobných podvodných jednání. Podezření by u příjemců obdobných dopisů měla vyvolat skutečnost, že korespondence českých celních orgánů s tuzemskými občany a firmami je vedena výhradně česky, nikoli
v angličtině či jiném jazyce. České celní orgány navíc nevybízejí k platbám na účty přepravních společností či jiných soukromých subjektů, ať již v tuzemsku nebo v zahraničí.

Pokud orgány celní správy občany či firmy k jakýmkoliv platbám vyzývají, je korespondence vedena v písemné podobě na doručenku, případně elektronicky cestou datové schránky. Výzvy pak obsahují i kontaktní údaje a při pochybnostech je možné si u odesílatele (celní úřad, Generální ředitelství cel) veškeré údaje ověřit.

V případech, kdy se občané s obdobnými podezřelými výzvami setkají, doporučujeme jim před platbou kontaktovat celní úřady nebo Generální ředitelství cel.

 Podvodný dopis

 Certifikát


Stránka byla publikována dne: 15.11.2013

Skočit na začátek stránky