CZ EN Translate
Menu

Povolovací řízení

​​K čemu slouží povolovací řízení​

Účelem povolovacího řízení je posoudit, zda návrh žadatele na vydání povolení, příp. i sám žadatel, splňují podmínky, jež zákon pro vydání povolení stanoví, a to včetně ověření pravdivosti údajů, které žadatel uvádí v žádosti i v připojených dokladech.

Obrázek2.png
Obrázek1.png

Základní přehled pro subjekty, které si hodlají požádat o povolení v celní oblasti, nebo které již povolení mají a chtějí získat přehled o skutečnostech, které se týkají zákonných povinností plnění podmínek držitelem povolení. Jedná se o základní přehled, na který následně navazují další dle druhu povolení, a je nezbytné je nastudovat, aby vznikl úplný přehled v dané problematice. 

Skočit na začátek stránky