CZ EN Translate
Menu

Kontakty - ochrana práv duševního vlastnictví

Generální ředitelství cel
Odbor 21 Celní

Oddělení 215 Netarifních opatření
Budějovická 7
140 96 Praha 4

 

Vedoucí oddělení 215 GŘC

plk. Mgr. Michal Šafra
telefon: 261332232
e-mail: m.safra@cs.mfcr.cz

Ochranou práv DV se na oddělení zabývají:​

kpt. Bc. Vladimír Novotný
telefon: 261332273
e-mail: novotny.v@cs.mfcr.cz

kpt. Ing. Žaneta Staňková
telefon: 261332230
e-mail: stankova@cs.mfcr.cz

 

Odbor 60 Analýzy a informační podpory

Referát internetové kriminality
e-mail: ikriminalita@cs.mfcr.cz
Telefon : +420 495 756 156
Formulář pro podání podnětu 

Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 05 Ochrany duševního vlastnictví
Bohuslava Martinů 1672/8a
501 01  Hradec Králové
            

Dotazy k žádostem o přijetí opatření a k žádostem o bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům:
e-mail: ipr@cs.mfcr.cz
tel.: +420 495 756 204, 495 756 267, 737 206 287, 737 046 855

Podání žádosti o přijetí opatření a žádosti o bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům:
email: podatelna550000@cs.mfcr.cz
fax: +420 495 756 200
datová schránka: 64anzhu

Elektronické podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, musí být v souladu ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů potvrzeno (doplněno) písemně.

mjr. Ing. Lenka Krulichová
vedoucí oddělení
tel.:  +420 495 756 267, 737 046 855
fax:  +420 495 756 200
e-mail: l.krulichova@cs.mfcr.cz​

por. Mgr. Martin Vaníček
žádosti o přijetí opatření
tel. +420 495 756 204, 603 144 338
e-mail: mvanicek@cs.mfcr.cz

por. Ing. Antonie Kosková
bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům
tel. 420 495 756 268
e-mail: a.koskova@cs.mfcr.cz

 

Stránka byla publikována dne: 11.05.2022 6:14
Skočit na začátek stránky