CZ EN Translate
Menu

Kontakty - ochrana práv duševního vlastnictví

Generální ředitelství cel
Odbor 21 Celní

Oddělení 215 Netarifních opatření
Budějovická 7
140 96 Praha 4

 

Vedoucí oddělení 215 GŘC

plk. Mgr. Michal Šafra
telefon: 261 332 232
e-mail: m.safra@cs.mfcr.cz

Referát Ochrany práv duševního vlastnictví

mjr. Mgr. Martin Vaníček
tel.: +420 261 332 272; 603 989 838
e-mail: mvanicek@cs.mfcr.cz

kpt. Bc. Vladimír Novotný
tel.: +420 261 332 273; 724 496 273
e-mail: novotny.v@cs.mfcr.cz

kpt. Ing. Žaneta Staňková
tel.: +420 261 332 230; 704 954 087
e-mail: stankova@cs.mfcr.cz

Odbor 60 Analýzy a informační podpory

Referát Analýzy dohledových činností a otevřených zdrojů

e-mail: j.kosinka@cs.mfcr.cz
tel.: +420 495 756 156


Formulář pro podání podnětu 

Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 Právních a správních činností
Referát 11.1 Duševního vlastnictví
Bohuslava Martinů 1672/8a
501 01   Hradec Králové

Dotazy k žádostem o přijetí opatření:
e-mail: ipr@cs.mfcr.cz
telefon: +4204 95 756 267; 495 756 279; 737 046 855

Podání žádosti o přijetí opatření:
email: podatelna550000@cs.mfcr.cz
fax: +420 495 756 200
datová schránka: 64anzhu

Elektronické podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, musí být v souladu ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu do 5 dnů potvrzeno (doplněno) písemně.

npor. Ing. Lenka Krulichová
vedoucí referátu
tel.: +420 495 756 267; 737 046 855
fax: +420 495 756 200
e-mail: l.krulichova@cs.mfcr.cz

por. Ing. Jaroslava Žídková
žádosti o přijetí opatření
tel.: +420 495 756 279
e-mail: J.Zidkova@cs.mfcr.cz


 ​

Stránka byla publikována dne: 25.01.2023 12:12
Skočit na začátek stránky