Přihlásit

Číselníky

      Seznam číselníků     Číselník      Nápověda      
Seznam číselníků       
Sada :
 #  Identifikátor  Verze  Stav  Popis  Aktualizováno  Platnost struktury 
1anone1AUrčení,platnosti či výskytu příslušného atributu (0-NE,1-ANO)31.01.201907.11.2007 - 31.12.2099
2ASEOCHB1AChyba vyhodnocení ASEO26.06.201814.09.2010 - 31.12.2999
3BADCERT1ANeplatné kombinace certifikátů21.02.201927.10.2010 - 31.12.2999
4BALENI2ADruh balení03.01.201910.03.2010 - 31.12.2999
5biopaliva1ABiopaliva27.06.201823.10.2015 - 31.12.2999
6cel_ur2ACelně schválené určení (odst.37 JCD; uvedeno v části XI. přílohy 16)01.02.201922.03.2016 - 31.12.2999
7CELREZIM1ACelní režim27.06.201807.11.2007 - 31.12.2999
8celu_des1ACelní útvar včetně role a typu dopravy25.03.201916.08.2017 - 31.12.2999
9celu_rol2ACelní útvar včetně role a typu dopravy25.03.201901.04.2008 - 31.12.2999
10celu_tra1ACelní útvar včetně role a typu dopravy25.03.201916.08.2017 - 31.12.2999
11celutvar3ACelní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU25.03.201914.01.2013 - 31.12.2999
12celutvarCZ1ACelní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU25.03.201901.05.2016 - 31.12.2999
13CITKOD1ADoplňkové kódy citlivého zboží29.06.201207.11.2007 - 31.12.2999
14citzbo1ACitlivé zboží29.06.201807.11.2007 - 31.12.2999
15dekll1ATyp deklarace - skládaný číselník17.01.201307.11.2007 - 31.12.2999
16dekll3ATyp deklarace - skládaný číselník13.03.201811.02.2011 - 31.12.2999
17deklp1ATyp deklarace - skládaný číselník17.01.201307.11.2007 - 31.12.2999
18diskont1ADiskontní sazba a reposazba03.10.201801.07.2008 - 31.12.2999
19DODMAER1ADůvod odmítnutí AER07.11.201807.11.2007 - 31.12.2999
20dodmodp2AKód důvodu odmítnutí odpisu SD09.09.201118.09.2010 - 31.12.2999
21DODMSD1AKód důvodu odmítnutí poskytnutí dat ESD/EXS06.11.201510.07.2009 - 31.12.2999
22dodmuko1AKód důvodu odmítnutí předložení zásilky u schváleného příjemce21.03.201301.01.2013 - 31.12.2999
23dodp6ADodací podmínky12.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
24dodp_i2ADodací podmínky12.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
25DOKKAT1TKategorie předchozího dokladu19.03.201913.07.2009 - 31.12.2999
26DOKPRE4ATyp předchozího dokumentu20.04.201702.06.2015 - 31.12.2999
27DOKTYP4ATyp dokumentu21.03.201921.02.2012 - 31.12.2999
28DOPPR1ADruh doprav.prostředku, kterým je zboží dopravováno od CÚ odeslání(JCD18)14.06.201208.11.2007 - 31.12.2999
29DOPR21ATyp dopravy na CÚ29.07.201308.11.2007 - 31.12.2999
30DRUDO2ADruh dopravy12.01.201903.07.2009 - 31.12.2999
31drudo_i3ADruh dopravy pro Intrastat12.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
32druhjsd1AOdst. 1, druhý pododdíl (dle novely 2454/1993, př. 38)02.05.201608.11.2007 - 31.12.2099
33DRUHLIC3ADruh licence z odst. 44 JSD (jsou popsány ve vyhl. 199/2004 Sb.)02.05.201815.12.2014 - 31.12.2999
34DUVSTOV1ATyp odůvodnění rozhodnutí o zrušení před propuštěním VCP10.08.201201.01.2005 - 31.12.2999
35ELEMENT2AElementy v NCR zprávách22.01.201329.07.2009 - 31.12.2999
36FINU1AFinanční úřady04.07.201208.11.2007 - 31.12.2999
37hash1AALGORITMUS HASH25.10.201002.07.2010 - 31.12.2999
38hospodazs1AKod hospodařské podmínky AZS12.07.201821.04.2011 - 31.12.2999
39HOSPODPCD1AKod hospodářské podmínky pro PCD12.01.201721.04.2011 - 31.12.2999
40HOSPODPZS1AKód hospodářské podmínky PZS19.09.201208.12.2010 - 31.12.2999
41hs62AHarmonizovaný systém - položka05.01.201823.03.2010 - 31.12.2999
42chb11AKód chyby18.10.201607.11.2007 - 31.12.2999
43CHBTRVYV1AChyby při kontrole tranzitu po vývozu19.09.201208.12.2010 - 31.12.2999
44CHBVYVEM1ATyp nesouladu18.10.201614.09.2010 - 31.12.2999
45I_EUR2AIndikace, pro jaký účel se příslušný kurz používá31.12.201828.02.2012 - 31.12.2999
46INTERVENCE1AKód celní intervence15.11.201820.07.2009 - 31.12.2999
47jazyk2AJazyk03.01.201928.06.2010 - 31.12.2999
48jistota1AZajištění celního dluhu - odst. 44 JSD25.06.201808.11.2007 - 31.12.2999
49JM_GL1AJednotka množství - shrnuje informace z více číselníků12.01.201908.11.2007 - 31.12.2999
50JM_NULMN1AMěrné jednotky s nulovým minimálním množstvím23.10.201523.10.2015 - 31.12.2999
51JMODPIS1AZvláštní odpisová měrná jednotka08.01.201329.04.2011 - 31.12.2999
52KN4AKombinovaná nomenklatura (položka HS + dvě další místa {přebíráno z EU})05.01.201823.04.2010 - 31.12.2999
53kn_i4AKombinovaná nomenklatura (položka HS + dvě další místa {přebíráno z EU})14.01.201905.01.2012 - 31.12.2999
54kodbanky1AKód banky19.10.201208.11.2007 - 31.12.2999
55KODINF1AKód informace16.11.201830.03.2009 - 31.12.2999
56kraj_i4AKraje České republiky (při dovozu odst.17b,při vývozu odstavec 34b JCD)12.01.201901.01.2013 - 31.12.2999
57kurz1ASeznam vybraných měn a jejich kurzů platných pro daný měsíc20.03.201914.05.2008 - 31.12.2999
58mena1ASeznam vybraných měn a jejich kurzů platných pro daný měsíc20.03.201914.05.2008 - 31.12.2999
59metcelhod1AMetoda určení celní hodnoty04.10.201602.09.2010 - 31.12.2999
60MISTOPN1TMísto přechodu nákladů z prodávajícího na kupujícího (JCD20)19.03.201902.09.2009 - 31.12.2999
61mj_i4AJednotka množství - shrnuje informace z více číselníků12.01.201922.03.2013 - 31.12.2999
62MJAAD1AMěrné jednotky na AAD03.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
63MJT1AMěrné jednotky vycházející z TARIC01.11.201709.11.2007 - 31.12.2999
64NEBCHEM1ANebezpečné chemické látky06.03.201309.11.2007 - 31.12.2099
65NEBZBOZOSN3AKód OSN pro nebezpečné zboží19.11.201810.06.2013 - 31.12.2999
66OB_OP1AObchodní operace (odst.24 JCD; uvedeno v části IX. přílohy 16)27.09.201209.11.2007 - 31.12.2999
67oblcislo2AObligatorní hodnota06.02.201922.11.2016 - 31.12.2999
68oblpopis2AObligatorní popis19.11.201822.11.2016 - 31.12.2999
69ODKLAD1AUlehčení platby odkladem,splátkami,posečkáním (odstavec 48 JCD)04.07.201209.11.2007 - 31.12.2999
70ODPADY1AIndikace seznamu odpadů v němž se příslušné zboží nachází (JCD31)10.08.201219.11.2007 - 31.12.2999
71ODPADYZV1AKód způsobu využití odpadů10.08.201212.11.2007 - 31.12.2999
72ODPPAT1AKód odpovědi na pátrání19.11.201830.03.2009 - 31.12.2999
73OMESD1AKód důvodu odmítnutí dat ESD/EXS07.08.201230.03.2009 - 31.12.2999
74PLATPRE2AKód způsobu platby přepravného20.11.201801.07.2009 - 31.12.2999
75pohyb_i3AKódy zvláštních pohybů12.01.201907.01.2011 - 31.12.2999
76poloha1AHraniční úsek03.09.201209.11.2007 - 31.12.2999
77POPL1ADruh poplatku (platby) vyměřovaného a vybíraného celním úřadem (JCD47)21.03.201309.11.2007 - 31.12.2999
78POZINF1AKód požadované informace20.11.201830.03.2009 - 31.12.2999
79PRAVIDLO1APodmínky/pravidla v ECR zprávách14.06.201209.11.2007 - 31.12.2999
80PREZBOCS1APřevod zboží - zboží18.03.201923.11.2010 - 31.12.2999
81PRO2TIndikace, zda kód platí pro Extrastat nebo Intrastat24.04.201323.04.2013 - 31.12.2999
82REZIM_EU1ARežim Společenství (odst. 37, 2. pododdil JSD)21.11.201809.11.2007 - 31.12.2999
83ROLDOP1ACelní útvar včetně role a typu dopravy25.03.201909.11.2007 - 31.12.2999
84rolecu1ARole celního úřadu21.01.201921.08.2007 - 31.12.2999
85ROZPORSZ1AROZPOR - sazební zařazení a jiné údaje23.11.201701.03.2012 - 31.12.2999
86ROZSKLAD1ARozhodnutí o dočasném uskladnění04.09.201204.11.2009 - 31.12.2999
87ROZSKLADP1AKód položky rozhodnutí o dočasném uskladnění04.09.201214.11.2009 - 31.12.2999
88SAZBYBOR1ASazba vyrovnávacího úroku19.03.201908.07.2008 - 31.12.2999
89SKUPINA2ASkupina v ECR zprávách22.01.201329.07.2009 - 31.12.2999
90smer_i3ASměr (přijetí či odeslání)12.01.201907.01.2010 - 31.12.2999
91STATPMAN1AStav položky manifestu10.08.201201.01.2012 - 31.12.2999
92stazna_i4ADoplňkový kód zboží (statistický znak)12.01.201931.10.2011 - 31.12.2999
93svatek1ASvátky jednotlivých zemí a jejich regionů27.12.201814.07.2009 - 31.12.2999
94TARMJ1AMěrné jednotky vycházející z TARIC01.11.201709.11.2007 - 31.12.2999
95tarodkaz2AOdkaz22.03.201901.01.2013 - 31.12.2999
96taropat1AVztah mezi uplatněním celních sazeb a opatřeními v TARIC24.06.201609.11.2007 - 31.12.2998
97TARPKOD1APřídavný kód21.02.201909.11.2007 - 31.12.2999
98tarzbo_j1APoložky celního sazebníku - texty (zatím jen anglický text)25.03.201914.05.2008 - 31.12.2999
99tarzbozi1AZbožové položky EU25.03.201909.11.2007 - 31.12.2999
100trans_i4AČíselník kódů transakcí12.01.201905.01.2011 - 31.12.2999
101typskl1ATyp skladu11.05.201627.07.2010 - 31.12.2999
102UDV1AOznačení pro kombinaci CEL_UR,předchozí CEL_UR,OB_OP plus pomocný kód08.11.201809.11.2007 - 31.12.2999
103ukazvoko2AUkazatelé dalších zvláštních okolností26.11.201801.07.2009 - 31.12.2999
104uplacs1AUlatnění celních sazeb (JCD odst.36)15.02.201909.11.2007 - 31.12.2999
105UPLACS2AUlatnění celních sazeb (JCD odst.36)15.02.201915.02.2019 - 31.12.2999
106UPRESNENI1AUpřesnění měrné jednotky ( k TARMJ)18.10.201615.01.2010 - 31.12.2999
107VolnaPM1AAdministrace systému26.03.201901.02.2016 - 31.12.2999
108VolnaSM1AAdministrace systému26.03.201901.02.2016 - 31.12.2999
109VV5AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201907.04.2017 - 31.12.2999
110vv_DA2041AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201901.05.2015 - 31.12.2999
111vv_DA2051AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201901.05.2015 - 31.12.2999
112vv_DA2061AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201901.05.2015 - 31.12.2999
113vv_DA2071AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201901.05.2015 - 31.12.2999
114vv_DA207CIN1AKód činnosti v zemědělské a rostlinné prvovýrobě12.02.201901.01.2017 - 01.12.2999
115vv_DA207CIN2AKód činnosti v zemědělské a rostlinné prvovýrobě18.02.201901.02.2017 - 31.12.2999
116vv_DA4011AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201901.05.2015 - 31.12.2999
117vv_DA4031AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201901.05.2015 - 31.12.2999
118vv_DA4041AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201901.05.2015 - 31.12.2999
119vv_DA74X1AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.10.01.201908.03.2016 - 31.12.2999
120VYSL2AVýsledek kontroly - skládaný číselník27.11.201801.01.2010 - 31.12.2999
121zajdl_ko1AKombinace ZAJDL,POV_CO a textu Záruční listina (JCD44)29.04.201612.11.2007 - 31.12.2999
122ZAJDLCJ1AZpůsob uvolnění celní jistoty07.08.201202.02.2010 - 31.12.2999
123zajdlchb1ADůvod odmítnutí zajištění21.11.201812.11.2007 - 31.12.2999
124ZAJDLMON1AKód sledování zajištění03.10.201212.12.2007 - 31.12.2999
125ZAJDLOPE1ATyp operace EU22.11.201801.01.2012 - 31.12.2999
126ZAJDLOPUP1AUpřesnění typu operace EU22.11.201801.01.2012 - 31.12.2999
127ZAJDLPAR1AParagrafy platnosti JRT záruk07.08.201205.09.2011 - 31.12.2999
128ZAJDLUR1AKombinace cel_ur a zajdlpar pro dovoz22.11.201801.01.2012 - 31.12.2999
129zajdluzi1ATyp použití záruky08.12.201512.11.2007 - 31.12.2999
130ZAJDOTYP1ATyp dotazu na zajištění28.11.201812.12.2007 - 31.12.2999
131ZAKKOM1AZakázané komodity pro zjednodušené postupy16.05.201312.11.2007 - 31.12.2999
132ZAKZEME1APřehled zakázaných zemí27.09.201210.01.2012 - 31.12.2999
133ZAVTRA1AKód závazné trasy29.06.201212.11.2007 - 31.12.2999
134zdrojlic2AZdroj licencí05.03.201311.05.2012 - 31.12.2999
135zeme2AZemě02.02.201602.02.2016 - 31.12.2999
136zeme_i3AČíselník zemí pro INTRASTAT20.02.201807.01.2011 - 31.12.2999
137ZPP1AZpůsob placení odstavec 4727.07.201212.11.2007 - 31.12.2999
138ZPUPROC1AZpůsob proclení15.05.201826.06.2009 - 31.12.2999
139ZPZAST1AZpůsob zastoupení (odst.2,8,14 JSD) nahrazuje PROSPECH (odst54)03.10.201712.11.2007 - 31.12.2999
140zvlzazn2AKód zvláštního označení - skládaný číselník07.02.201928.06.2010 - 31.12.2999