Přihlásit

Číselníky

      Seznam číselníků     Číselník      Nápověda      
Seznam číselníků       
Sada :
 #  Identifikátor  Verze  Stav  Popis  Aktualizováno  Platnost struktury 
1anone1AUrčení,platnosti či výskytu příslušného atributu (0-NE,1-ANO)13.05.201707.11.2007 - 31.12.2099
2ASEOCHB1AChyba vyhodnocení ASEO28.03.201814.09.2010 - 31.12.2999
3BADCERT1ANeplatné kombinace certifikátů26.02.201827.10.2010 - 31.12.2999
4BALENI2ADruh balení02.01.201810.03.2010 - 31.12.2999
5biopaliva1ABiopaliva04.04.201823.10.2015 - 31.12.2999
6cel_ur2ACelně schválené určení (odst.37 JCD; uvedeno v části XI. přílohy 16)11.05.201622.03.2016 - 31.12.2999
7CELREZIM1ACelní režim27.07.201207.11.2007 - 31.12.2999
8celu_des1ACelní útvar včetně role a typu dopravy18.08.201716.08.2017 - 31.12.2999
9celu_rol2ACelní útvar včetně role a typu dopravy18.04.201801.01.2013 - 31.12.2999
10celu_tra1ACelní útvar včetně role a typu dopravy18.08.201716.08.2017 - 31.12.2999
11celutvar3ACelní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU17.04.201801.01.2013 - 31.12.2999
12celutvarCZ1ACelní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU04.05.201601.05.2016 - 31.12.2999
13CITKOD1ADoplňkové kódy citlivého zboží29.06.201207.11.2007 - 31.12.2999
14citzbo1ACitlivé zboží05.05.201607.11.2007 - 31.12.2999
15cu_i2ACelní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU17.04.201807.01.2011 - 31.12.2999
16dekll1ATyp deklarace - skládaný číselník17.01.201307.11.2007 - 31.12.2999
17dekll3ATyp deklarace - skládaný číselník13.03.201811.02.2011 - 31.12.2999
18deklp1ATyp deklarace - skládaný číselník17.01.201307.11.2007 - 31.12.2999
19diskont1ADiskontní sazba a reposazba04.04.201801.07.2008 - 31.12.2999
20DODMAER1ADůvod odmítnutí AER11.03.201307.11.2007 - 31.12.2999
21dodmodp2AKód důvodu odmítnutí odpisu SD09.09.201118.09.2010 - 31.12.2999
22DODMSD1AKód důvodu odmítnutí poskytnutí dat ESD/EXS06.11.201510.07.2009 - 31.12.2999
23dodmuko1AKód důvodu odmítnutí předložení zásilky u schváleného příjemce21.03.201301.01.2013 - 31.12.2999
24dodp6ADodací podmínky15.01.201707.01.2011 - 31.12.2999
25dodp_i2ADodací podmínky05.01.201807.01.2011 - 31.12.2999
26dokpre3ATyp předchozího dokumentu25.11.201129.01.2009 - 31.12.2999
27DOKPRE4ATyp předchozího dokumentu20.04.201702.06.2015 - 31.12.2999
28DOKTYP4ATyp dokumentu11.04.201821.02.2012 - 31.12.2999
29DOPPR1ADruh doprav.prostředku, kterým je zboží dopravováno od CÚ odeslání(JCD18)14.06.201208.11.2007 - 31.12.2999
30DOPR21ATyp dopravy na CÚ29.07.201308.11.2007 - 31.12.2999
31DRUDO2ADruh dopravy15.01.201703.07.2009 - 31.12.2999
32drudo_i3ADruh dopravy pro Intrastat05.01.201807.01.2011 - 31.12.2999
33druhjsd1AOdst. 1, druhý pododdíl (dle novely 2454/1993, př. 38)02.05.201608.11.2007 - 31.12.2099
34druhlic1ADruh licence z odst. 44 JSD (jsou popsány ve vyhl. 199/2004 Sb.)29.07.201108.11.2007 - 31.12.2999
35DRUHLIC2ADruh licence z odst. 44 JSD (jsou popsány ve vyhl. 199/2004 Sb.)25.03.201512.04.2011 - 31.12.2999
36DRUHLIC3ADruh licence z odst. 44 JSD (jsou popsány ve vyhl. 199/2004 Sb.)10.04.201815.12.2014 - 31.12.2999
37DUVSTOV1ATyp odůvodnění rozhodnutí o zrušení před propuštěním VCP10.08.201201.01.2005 - 31.12.2999
38ELEMENT2AElementy v NCR zprávách22.01.201329.07.2009 - 31.12.2999
39FINU1AFinanční úřady04.07.201208.11.2007 - 31.12.2999
40hash1AALGORITMUS HASH25.10.201002.07.2010 - 31.12.2999
41hospodazs1AKod hospodařské podmínky AZS21.04.201621.04.2011 - 31.12.2999
42HOSPODPCD1AKod hospodářské podmínky pro PCD12.01.201721.04.2011 - 31.12.2999
43HOSPODPZS1AKód hospodářské podmínky PZS19.09.201208.12.2010 - 31.12.2999
44hs62AHarmonizovaný systém - položka05.01.201823.03.2010 - 31.12.2999
45chb11AKód chyby18.10.201607.11.2007 - 31.12.2999
46CHBTRVYV1AChyby při kontrole tranzitu po vývozu19.09.201208.12.2010 - 31.12.2999
47CHBVYVEM1ATyp nesouladu18.10.201614.09.2010 - 31.12.2999
48i_eur2TIndikace, pro jaký účel se příslušný kurz používá28.02.201228.02.2012 - 31.12.2999
49INTERVENCE1AKód celní intervence22.11.201220.07.2009 - 31.12.2999
50jazyk2AJazyk22.12.201528.06.2010 - 31.12.2999
51jistota1AZajištění celního dluhu - odst. 44 JSD29.04.201608.11.2007 - 31.12.2999
52JM_GL1AJednotka množství - shrnuje informace z více číselníků15.01.201708.11.2007 - 31.12.2999
53JM_NULMN1AMěrné jednotky s nulovým minimálním množstvím23.10.201523.10.2015 - 31.12.2999
54JMODPIS1AZvláštní odpisová měrná jednotka08.01.201329.04.2011 - 31.12.2999
55KN4AKombinovaná nomenklatura (položka HS + dvě další místa {přebíráno z EU})05.01.201823.04.2010 - 31.12.2999
56kn_i3AKombinovaná nomenklatura (položka HS + dvě další místa {přebíráno z EU})05.01.201805.01.2012 - 31.12.2999
57kn_i4AKombinovaná nomenklatura (položka HS + dvě další místa {přebíráno z EU})09.01.201805.01.2012 - 31.12.2999
58kodbanky1AKód banky19.10.201208.11.2007 - 31.12.2999
59KODINF1AKód informace01.06.201230.03.2009 - 31.12.2999
60kraj_i2AKraje České republiky (při dovozu odst.17b,při vývozu odstavec 34b JCD)21.03.201301.06.2008 - 28.02.2999
61kraj_i4AKraje České republiky (při dovozu odst.17b,při vývozu odstavec 34b JCD)05.01.201801.01.2013 - 31.12.2999
62kurz1ASeznam vybraných měn a jejich kurzů platných pro daný měsíc18.04.201814.05.2008 - 31.12.2999
63mena1ASeznam vybraných měn a jejich kurzů platných pro daný měsíc18.04.201814.05.2008 - 31.12.2999
64metcelhod1AMetoda určení celní hodnoty04.10.201602.09.2010 - 31.12.2999
65mj_i4AJednotka množství - shrnuje informace z více číselníků05.01.201822.03.2013 - 31.12.2999
66MJAAD1AMěrné jednotky na AAD19.12.201207.01.2011 - 31.12.2999
67MJT1AMěrné jednotky vycházející z TARIC01.11.201709.11.2007 - 31.12.2999
68NEBCHEM1ANebezpečné chemické látky06.03.201309.11.2007 - 31.12.2099
69NEBZBOZOSN2AKód OSN pro nebezpečné zboží01.03.201328.06.2010 - 31.12.2999
70NEBZBOZOSN3AKód OSN pro nebezpečné zboží10.06.201310.06.2013 - 31.12.2999
71OB_OP1AObchodní operace (odst.24 JCD; uvedeno v části IX. přílohy 16)27.09.201209.11.2007 - 31.12.2999
72oblcislo2AObligatorní hodnota02.03.201822.11.2016 - 31.12.2999
73oblpopis2AObligatorní popis18.12.201722.11.2016 - 31.12.2999
74ODKLAD1AUlehčení platby odkladem,splátkami,posečkáním (odstavec 48 JCD)04.07.201209.11.2007 - 31.12.2999
75ODPADY1AIndikace seznamu odpadů v němž se příslušné zboží nachází (JCD31)10.08.201219.11.2007 - 31.12.2999
76ODPADYZV1AKód způsobu využití odpadů10.08.201212.11.2007 - 31.12.2999
77ODPPAT1AKód odpovědi na pátrání14.06.201230.03.2009 - 31.12.2999
78OMESD1AKód důvodu odmítnutí dat ESD/EXS07.08.201230.03.2009 - 31.12.2999
79PLATPRE2AKód způsobu platby přepravného01.06.201201.07.2009 - 31.12.2999
80pohyb_i3AKódy zvláštních pohybů05.01.201807.01.2011 - 31.12.2999
81poloha1AHraniční úsek03.09.201209.11.2007 - 31.12.2999
82POPL1ADruh poplatku (platby) vyměřovaného a vybíraného celním úřadem (JCD47)21.03.201309.11.2007 - 31.12.2999
83POZINF1AKód požadované informace14.06.201230.03.2009 - 31.12.2999
84PRAVIDLO1APodmínky/pravidla v ECR zprávách14.06.201209.11.2007 - 31.12.2999
85PREZBOCS1APřevod zboží - zboží13.04.201823.11.2010 - 31.12.2999
86PRO2TIndikace, zda kód platí pro Extrastat nebo Intrastat24.04.201323.04.2013 - 31.12.2999
87REZIM_EU1ARežim Společenství (odst. 37, 2. pododdil JSD)19.12.201709.11.2007 - 31.12.2999
88roldop1ACelní útvar včetně role a typu dopravy18.04.201809.11.2007 - 31.12.2999
89rolecu1ARole celního úřadu14.12.201721.08.2007 - 31.12.2999
90ROZPORSZ1AROZPOR - sazební zařazení a jiné údaje23.11.201701.03.2012 - 31.12.2999
91ROZSKLAD1ARozhodnutí o dočasném uskladnění04.09.201204.11.2009 - 31.12.2999
92ROZSKLADP1AKód položky rozhodnutí o dočasném uskladnění04.09.201214.11.2009 - 31.12.2999
93SAZBYBOR1ASazba vyrovnávacího úroku17.04.201808.07.2008 - 31.12.2999
94SKUPINA2ASkupina v ECR zprávách22.01.201329.07.2009 - 31.12.2999
95smer_i3ASměr (přijetí či odeslání)05.01.201807.01.2010 - 31.12.2999
96STATPMAN1AStav položky manifestu10.08.201201.01.2012 - 31.12.2999
97stazna_i3ADoplňkový kód zboží (statistický znak)07.02.201701.01.2002 - 31.12.2999
98stazna_i4ADoplňkový kód zboží (statistický znak)05.01.201831.10.2011 - 31.12.2999
99svatek1ASvátky jednotlivých zemí a jejich regionů13.04.201714.07.2009 - 31.12.2999
100TARMJ1AMěrné jednotky vycházející z TARIC01.11.201709.11.2007 - 31.12.2999
101TARODKAZ1AOdkaz11.08.201509.11.2007 - 31.12.2999
102tarodkaz2AOdkaz26.04.201801.01.2013 - 31.12.2999
103taropat1AVztah mezi uplatněním celních sazeb a opatřeními v TARIC24.06.201609.11.2007 - 31.12.2998
104TARPKOD1APřídavný kód10.04.201809.11.2007 - 31.12.2999
105tarzbo_j1APoložky celního sazebníku - texty (zatím jen anglický text)26.04.201814.05.2008 - 31.12.2999
106tarzbozi1AZbožové položky EU26.04.201809.11.2007 - 31.12.2999
107trans_i4AČíselník kódů transakcí15.01.201705.01.2011 - 31.12.2999
108typskl1ATyp skladu11.05.201627.07.2010 - 31.12.2999
109UDV1AOznačení pro kombinaci CEL_UR,předchozí CEL_UR,OB_OP plus pomocný kód02.06.201609.11.2007 - 31.12.2999
110ukazvoko2AUkazatelé dalších zvláštních okolností06.11.201501.07.2009 - 31.12.2999
111uplacs1AUlatnění celních sazeb (JCD odst.36)23.07.201509.11.2007 - 31.12.2999
112UPRESNENI1AUpřesnění měrné jednotky ( k TARMJ)18.10.201615.01.2010 - 31.12.2999
113VolnaPM1AAdministrace systému26.04.201801.02.2016 - 31.12.2999
114VolnaSM1AAdministrace systému26.04.201801.02.2016 - 31.12.2999
115VV5AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201707.04.2017 - 31.12.2999
116vv_DA2041AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201701.05.2015 - 31.12.2999
117vv_DA2051AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201701.05.2015 - 31.12.2999
118vv_DA2061AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201701.05.2015 - 31.12.2999
119vv_DA2071AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201701.05.2015 - 31.12.2999
120vv_DA207CIN1AKód činnosti v zemědělské a rostlinné prvovýrobě26.06.201701.01.2017 - 01.12.2999
121vv_DA4011AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201701.05.2015 - 31.12.2999
122vv_DA4031AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201701.05.2015 - 31.12.2999
123vv_DA4041AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201701.05.2015 - 31.12.2999
124vv_DA74X1AKód vybraných výrobků podle číselníku spotřebních daní.20.11.201708.03.2016 - 31.12.2999
125VYSL2AVýsledek kontroly - skládaný číselník06.11.201701.01.2010 - 31.12.2999
126zajdl_ko1AKombinace ZAJDL,POV_CO a textu Záruční listina (JCD44)29.04.201612.11.2007 - 31.12.2999
127ZAJDLCJ1AZpůsob uvolnění celní jistoty07.08.201202.02.2010 - 31.12.2999
128zajdlchb1ADůvod odmítnutí zajištění02.12.201612.11.2007 - 31.12.2999
129ZAJDLMON1AKód sledování zajištění03.10.201212.12.2007 - 31.12.2999
130ZAJDLPAR1AParagrafy platnosti JRT záruk07.08.201205.09.2011 - 31.12.2999
131zajdluzi1ATyp použití záruky08.12.201512.11.2007 - 31.12.2999
132ZAJDOTYP1ATyp dotazu na zajištění03.10.201212.12.2007 - 31.12.2999
133ZAKKOM1AZakázané komodity pro zjednodušené postupy16.05.201312.11.2007 - 31.12.2999
134ZAKZEME1APřehled zakázaných zemí27.09.201210.01.2012 - 31.12.2999
135ZAVTRA1AKód závazné trasy29.06.201212.11.2007 - 31.12.2999
136zdrojlic2AZdroj licencí05.03.201311.05.2012 - 31.12.2999
137zeme2AZemě02.02.201602.02.2016 - 31.12.2999
138zeme_i3AČíselník zemí pro INTRASTAT20.02.201807.01.2011 - 31.12.2999
139ZPP1AZpůsob placení odstavec 4727.07.201212.11.2007 - 31.12.2999
140ZPUPROC1AZpůsob proclení24.09.201226.06.2009 - 31.12.2999
141ZPZAST1AZpůsob zastoupení (odst.2,8,14 JSD) nahrazuje PROSPECH (odst54)03.10.201712.11.2007 - 31.12.2999
142zvlzazn1AKód zvláštního označení - skládaný číselník31.12.201212.11.2007 - 31.12.2999
143zvlzazn2AKód zvláštního označení - skládaný číselník03.10.201728.06.2010 - 31.12.2999