CZ EN Translate
Menu

Schengenská dohoda

​Schengenská spolupráce je označením spolupráce států v rámci tzv. schengenského prostoru, pro který se vžilo krátké označení „Schengen“. Jedná se o území států, na jejichž společných hranicích nejsou vykonávány hraniční kontroly. Kontrola se soustředí na tzv. vnější schengenské hranice (pozemní hranice, mezinárodní letiště a mořské přístavy) a je doprovázena úzkou spoluprací v  dalších oblastech, která kompenzuje chybějící kontroly na vnitřních hranicích.
 
Zahájení schengenské spolupráce je spojeno s dvěma základními smluvními dokumenty - Schengenskou dohodou a Schengenskou prováděcí úmluvou. 
Skočit na začátek stránky