Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Koliště 17, Brno, 60200
Telefon: +420 545 549 111
Fax:

El.podatelna: podatelna530000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: mhqnzh6

Vedení:
plk. Ing. František Widholm - ředitel CÚ
plk. Ing. Jiří Štáhl - 1. zástupce ředitele
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

​Mimořádná opatření - KORONAVIR

 

Kontakt s veřejností bude probíhat pouze ve vymezených prostorách za dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

Na pracoviště celního úřadu určená pro styk s veřejností se vstupuje pouze jednotlivě, a to v roušce nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst.

Při čekání je třeba dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

 

 

Druhy daní a předčíslí bankovních účtů celních úřadů

Číslo účtu pro správní poplatky: 7771-17721621/0710 (potvrzení bezdlužnosti, kopie ze spisů atp.)

- jako variabilní symbol uveďte IČ nebo RČ 

 Formulář pro vydání potvrzení bezdlužnosti

- od 15. 4. 2020 do 31. 12. 2020 jsou žádosti o potvrzení bezdlužnosti a potvrzení o stavu osobního daňového účtu osvobozeny od správního poplatku

09.07.2020
Padělky z tržnice nezmizely

Padělky z tržnice nezmizely

Zboží porušující právo duševního vlastnictví v hodnotě převyšující částku pět milionů korun zajistili o posledním červnovém víkendu jihomoravští celníci.

01.07.2020
Nezdaněné lihoviny i tabák

Nezdaněné lihoviny i tabák

Téměř tisíc lahví nejrůznějších druhů lihovin zajistili v průběhu června jihomoravští celníci. Prodejci nepředložili doklady o řádném nákupu a zdanění.