Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Jihomoravský kraj

Celní úřad pro Jihomoravský kraj

 INFORMACE CS ČR v souvislosti s epidemií KORONAVIRU

       Od 12. 10. 2020 do odvolání jsou omezeny úřední hodiny podatelen a pokladen.

 

                                                                              PO    9:00 hod - 14:00 hod
                                                                              ST  12:00 hod - 17:00 hod

        Úřední hodiny pro účely celního řízení se nemění

            Bližší informace zde

          - odkaz na další aktuální informace

          - Celní správa ČR nadále apeluje na veřejnost, aby v nejvyšší možné míře využívala bezhotovostní platební styk a  elektronickou komunikaci

             Na pracoviště celního úřadu určená pro styk s veřejností vstupujte jednotlivě, a to v roušce nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst.

             Při čekání je třeba dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry.

Základní údaje o úřadu

Adresa: Koliště 17, Brno, 60200
Telefon: +420 545 549 111
Fax:

El.podatelna: podatelna530000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: mhqnzh6

Vedení:
plk. Ing. František Widholm - ředitel CÚ
plk. Ing. Jiří Štáhl - 1. zástupce ředitele
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

P o k l a d n y   a   p l a t e b n í   m í s t a:  otevřena v úředních hodinách a pracovní dobu

- pro platby prostřednictvím platebních terminálů přijímáme všechny typy platebních karet

Pokladny s možností hotovostních plateb i plateb prostřednictvím platebních terminálů:

- pracoviště v Brně, Řipská 9

- Územní pracoviště v Břeclavi, Břetislavova 2

- Územní pracoviště v Lanžhotě, D2

- Územní pracoviště ve Znojmě, 28. října 7

Platební místa - pouze pro platby prostřednictvím platebních terminálů:

- Územní pracoviště v Blansku - zrušeno pokladní místo pro příjem hotovostí

- Sídlo Celního úřadu pro JmK Brno, Koliště 17 - nově zřízeno

 

Druhy daní a předčíslí bankovních účtů celních úřadů

Číslo účtu pro správní poplatky: 7771-17721621/0710 (potvrzení bezdlužnosti, kopie ze spisů atp.)

- jako variabilní symbol uveďte IČ nebo RČ 

 Formulář pro vydání potvrzení bezdlužnosti

- od 15. 4. 2020 do 31. 12. 2020 jsou žádosti o potvrzení bezdlužnosti a potvrzení o stavu osobního daňového účtu osvobozeny od správního poplatku