CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • O nás
      • Výcvikové zařízení služební kynologie

Výcvikové zařízení služební kynologie
Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy České republiky je specializovaný útvar v působnosti Generálního ředitelství cel určený pro přípravu psovodů a výcvik služebních psů.
Toto specializované pracoviště se nachází v obci Heřmanice ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje.
Činnost výcvikového zařízení byla zahájena v září roku 1996 v bývalém objektu Celní stráže. V roce 2004 a 2005 došlo k rozsáhlé rekonstrukci objektu. Vedle navýšení ubytovací kapacity hlavní budovy došlo k výstavbě nového, architektonicky unikátního objetu pro ustájení služebních psů a k dalším úpravám směřujícím k vybudování kynologického centra evropského standardu.
Vysoká úroveň české celní kynologie vyústila v roce 2005 v uzavření Memoranda o porozumění mezi Světovou celní organizací (WCO) a Celní správou České republiky a přiznání statusu Regionálního výcvikového střediska WCO pro Evropu.
Hlavní náplní výcvikového zařízení je příprava psovodů a výcvik služebních psů pro potřeby Celní správy ČR. Pravidelně jsou zde organizovány výcvikové kurzy, školení a odborné semináře.
Toto kynologické centrum dále poskytuje služby zahraničním celním správám i partnerským bezpečnostním sborům a ozbrojeným složkám.
Výcvikové zařízení zabezpečuje výkupy psů pro služební potřeby Celní správy České republiky.

Certifikát Regionálního výcvikového střediska WCO pro Evropu:


 Prezentace výcvikového střediska:

VZSK Heřmanice CZ

Canine Training Centre EN 

 

 

 

Kontakty:
Výcvikové zařízení služební kynologie Celní správy České republiky
Heřmanice 119
464 01 Frýdlant

tel: +420 482 317 126
       +420 482 312 718
       + 420 482 312 731
e-mail: vzsk@cs.mfcr.cz

 

Stránka byla publikována dne: 03.05.2022 7:05
Skočit na začátek stránky