CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Celní úřad pro Liberecký kraj

Celní úřad pro Liberecký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: České mládeže 1122, Liberec 6, 46003
Telefon: +420 485 218 203
Fax: +420 485 218 200
El.podatelna: podatelna560000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: vznny3t

Vedení:

plk. Mgr. Jaroslav Janů - ředitel CÚ

plk. Mgr. Jaroslav Mareš - 1. zástupce ředitele

Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:

Po, St   8:00 - 17:00

Pracovní doba:

Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Podatelna:

otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

Mimořádné opatření KORONAVIR

      UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST - ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19, platná do odvolání.

Do míst celního úřadu určených pro styk s veřejností se vstupuje pouze jednotlivě, se zakrytými dýchacími cestami (ústa, nos) ochrannými prostředky, kterými jsou respirátor bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky pro výrobek, včetně filtrační účinnosti alespoň 95 %, dle příslušných norem (respirátory FFP2/KN 95). Při čekání se dodržuje odstup mezi osobami minimálně 2 metry. Osobám s příznaky respiračního onemocnění nebo s tělesnou teplotou > 37,2 °C je vstup do míst celního úřadu určených pro styk s veřejností zakázán. Všechny osoby jsou povinny si provést dezinfekci rukou.

S ohledem na aktuální situaci při šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme, aby při jednání s celními úřady nebo Generálním ředitelstvím cel, byla ve všech případech, kdy je to možné, před přímým osobním kontaktem v co největší míře upřednostněna komunikace v elektronické, telefonické či jiné distanční formě. Informace o datových schránkách, elektronických podatelnách a telefonické kontakty jsou dostupné na internetové stránce Celní správy České republiky https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/kontaktujte-nas.aspx, případně přímo na stránkách jednotlivých úřadů na stránce https://www.celnisprava.cz, pod odkazem Celní úřady. Pro některá podání lze využít i online formulářová podání dostupná na https://www.celnisprava.cz/cz/form/Stranky/default.aspx.

V případě elektronického podání je nezbytné splnit podmínky § 71 daňového řádu nebo § 37 správního řádu k prokázání osoby, jenž podání činí (respektive jejího podpisu). Zde lze zmínit v prvé řadě podání prostřednictvím datové schránky. Výhodou tohoto způsobu je především jeho bezplatnost a možnost uplatnění tzv. fikce podpisu. To znamená, že podání učiněné osobou, pro kterou byla datová schránka zřízena, nemusí být elektronicky podepsáno.

Není-li elektronické podání činěno prostřednictvím datové schránky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Nepodepsané elektronické podání (např. elektronicky nepodepsaný e-mail) musí být do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem stanoveným příslušným zákonem, jinak se k němu nepřihlíží (§ 71 odst. 3 daňového řádu, § 37 odst. 4 správního řádu).

V případě nezbytnosti osobního jednání, např. nahlížení do spisu, doporučujeme objednat se na přesně stanovený termín a čas. Běžná činnost celních úřadů a Generálního ředitelství cel nebude prozatím žádným způsobem omezena.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně podání je možné kontaktovat podatelnu celního úřadu na telefonním čísle 485 218 203.

Pokladna je umístěna v sídle Celního úřadu pro Liberecký kraj na adrese: České mládeže 1122, 460 03 Liberec 6.

Pokladna je otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní době.

Pokladna přijímá platby v hotovosti i platby prostřednictvím platebního terminálu. Při platbách platebními terminály jsou akceptovány všechny typy platebních karet:

  • bezkontaktní karta – tento typ karty obsahuje magnetický proužek s identifikátory, čip a znak upozorňující na možnost platit bezkontaktně,
  • čipová karta – obsahuje magnetický proužek s identifikátory, čip, ale není zde možnost platit bezkontaktně,
  • magnetická karta – obsahuje pouze magnetický proužek s identifikátory.​

Tiskové zprávy

přepravované maso ve vozidle
Kontrola přepravy veterinárních produktů na Liberecku
Celníci při kontrolní akci VESUV odhalili na Liberecku v jednom případě přepravu 3 tun zmrazeného masa v nevyhovující teplotě.
Taška plná tablet léku Cirrus
Celníci na Liberecku překazili nelegální přepravu léků s pseudoefedrinem
Velké množství medikamentů zneužívaných pro výrobu drog našli liberečtí celníci při kontrole osobního auta. V jejich rukou skončilo 10 kilogramů tablet léku CIRRUS.

Aktuality

Omezení provozu podatelny a pokladny
Celní úřad pro Liberecký kraj informuje o změně úředních hodin podatelny a pokladny.Pokladna a podatelna budou dne 31. 12. 2021 otevřeny do 12:00 hodin.
Informace o prominutí správních poplatků
Informace o nových opatřeních vyplývajících z Finančního zpravodaje Ministerstva financí č 35/2021 ze dne 9. prosince 2021 - prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné událost...

 Aktuality

Skočit na začátek stránky